Tìm kiếm thông tin
Hương Trà phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2019
Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 01/10/2019, Tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Hải Dương. UBND thị xã Hương Trà tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 với sự tham dự của lãnh đạo thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã và các trường học trên địa bàn.

 

Diễn ra từ ngày 02 đến ngày 7/10/2019, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay ở Hương Trà được phát động với chủ đề : “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”. Theo đó, để tuần lễ thực hiện đạt kết quả cao, lãnh đạo thị xã Hương Trà đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; chú trọng làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài; tuyên dương khen thưởng kịp thời những tấm gương tốt về học tập tốt, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong trường học, nhất là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Được biết, trong những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã Hương Trà phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là đã tạo cơ hội cho người dân trên địa bàn được tham gia học tập, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất và cải thiện đời sống nhân dân. 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.542