Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành để xử lý 110,9ha đất lâm nghiệp tại khoảnh 6, Tiểu khu 136
Ngày cập nhật 21/10/2019

Ngày 07/10/2019, UBND thị xã ban hành thông báo số 2658/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành để xử lý 110,9ha đất lâm nghiệp tại khoảnh 6, Tiểu khu 136 do Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ giao khoán cho Công ty 1-5 nhưng chưa chuyển giao cho UBND xã Bình Điền.

 

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đặt vấn đề nội dung cuộc họp và ý kiến trao đổi của các thành viên tham dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. Căn cứ Công văn số 1064/SNNPTNT-LN ngày 23/9/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao khoán trồng rừng theo nghị định số 01/CP của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ và Uỷ ban nhân dân xã Bình Điền nhiều lần làm việc với Công ty Cổ phần 1-5 về việc chấm dứt hợp đồng giao khoán và bàn giao đất cho Uỷ ban nhân dân xã Bình Điền, thị xã Hương Trà nhưng Công ty Cổ phần 1-5 không có thiện chí, tiếp tục trồng lại rừng trên diện tích đã được giao khoán trái pháp luật.

Uỷ ban nhân dân thị xã yêu cầu Công ty Cổ phần 1-5 chấp hành nghiêm túc Kết luận Thanh tra số 255/KL-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 30/7/2019 về việc kết luận thanh tra Việc bàn giao đất của các Ban quản lý Rừng phòng hộ: Sông Hương, Sông Bồ, Hương Thủy, Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND thị xã Hương Trà sau khi nhận bàn giao.

2.  Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ làm việc với Công ty Cổ phần 1-5 để chấm dứt hợp đồng giao khoán đất trồng rừng sản xuất 110,9ha tại khoảnh 6, tiểu khu 136 theo Công văn số 1064/SNNPTNT-LN ngày 23/9/2014 và Công văn số 1298/SNNPTNT –CCKL ngày 29/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Công ty Cổ phần 1-5 đề xuất phương án xử lý các vấn đề tồn đọng sau khi chấm dứt hợp đồng, gửi Uỷ ban nhân dân thị xã trước ngày 15/10/2019.

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 188