Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 10 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 21/10/2019

Ngày 01 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 10 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần.

 

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Lê Thị Mõng

1937

Tổ dân phố 6, phường Hương Chữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/10/2019

Từ trần

10/09/2019

 

2

Lê Thị Lộ

1950

Thôn An Lai, xã Hương Phong

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/08/2019

Từ trần

28/07/2019

 

3

Nguyễn Văn Đạo

1949

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/08/2019

Từ trần

27/07/2019

 

4

Nguyễn Thị Nuôi

1926

Thôn An Lai, xã Hương Phong

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/07/2019

Từ trần

30/06/2019

 

5

Phan Lệ

1932

Thôn Thanh Phước, xã Hương Phong

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/08/2019

Từ trần

13/07/2019

 

6

Đặng Đương

1957

Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong

khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/07/2019

Từ trần

27/06/2019

 

7

Lê Khanh

1933

Thôn Thanh Phước, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/08/2019

Từ trần

28/07/2019

 

8

Lê Thị Thí

1933

Thôn Thanh Phước, xã Hương Phong

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/07/2019

Từ trần

30/06/2019

 

9

Võ Văn Phấn

1926

Thôn Vân Quật Thượng, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/07/2019

Từ trần

10/06/2019

 

10

Cao Thị Hường

1936

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/08/2019

Từ trần

04/07/2019

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.771