Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch trục vớt, xử lý bèo Lục Bình (bèo Tây) tại các sông, kênh, hói trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 21/10/2019

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2655/KH-UBND về việc trục vớt, xử lý bèo Lục Bình (bèo Tây) tại các sông,kênh, hói trên địa bàn thị xã Hương Trà, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích và yêu cầu:

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự ảnh hưởng, tác hại và sự phát triển nhanh chóng, lây lan của cây bèo Lục Bình trong sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

- Huy động cộng đồng dân cư tham gia vớt bèo, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, trục vớt xử lý cây bèo Lục Bình, khơi thông dòng chảy, cải thiện ô nhiễm môi trường tạo cảnh quan môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nội dung triển khai:

a. Công tác tuyên truyền:

UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hoá Thông tin, Đài truyền thanh, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của cây bèo Lục Bình đối với đa dạng sinh học, sản xuất nông nghiệp, giao thông đường thủy và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hình thành ý thức bảo vệ môi trường và xử lý cây bèo Lục Bình ngay từ khi chúng mới bắt đầu trôi dạt tới, chủ động ngăn ngừa không để phát tán và lây lan trên diện rộng.

b. Công tác kiểm tra, thống kê diện tích, khối lượng cây bèo Lục Bình:

UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo UBND các xã, phường tiến hành đi kiểm tra, khảo sát thực tế, thống kê diện tích cây bèo Lục Bình để xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, phương án xử lý đồng loạt cây bèo Lục Bình một cách cụ thể và hiệu quả.

Kết quả khối lượng bèo theo khảo sát: 123.270 m2, trong đó:

+ Phường Hương An: 22.410 m2.

+ Phường Hương Hồ: 35.960 m2.

+ Phường Hương Vân: 2.500 m2.

+ Xã Hương Vinh: 12.000 m2.

+ Xã Hương Phong: 50.400 m2.

c. Công tác trục vớt và diệt trừ cây bèo Lục Bình:

- Trên cơ sở số liệu khảo sát, thống kê diện tích và khối lượng cây bèo Lục Bình (bèo Tây) thực tế tại các sông, kênh, hói trên địa bàn, UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung huy động lực lượng để ra quân xử lý, có phương án phối hợp với các địa phương có địa bàn giáp ranh tại các huyện, thị xã lân cận, tập kết toàn bộ số lượng bèo Lục Bình tại các điểm tập trung do địa phương bố trí để xử lý.

- Thực trạng cây bèo Lục Bình (bèo Tây) hiện nay tại các địa phương có khối lượng dày đặt, cây to, gây cản trở cho việc đi lại trên các tuyến sông, kênh mương. Đặc biệt lượng bèo tại sông Kim Đôi giữa xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền và xã Hương Phong, thị xã Hương Trà là rất lớn, khẩu độ của lòng sông rộng do đó rất khó khăn trong việc vớt bằng sức người, mà phải sử dụng phương tiện bằng máy móc và lực lượng người có đủ sức khỏe để thực hiện việc trục vớt.

- Đồng thời, tuyến sông Kim Đôi là thuộc địa phận ranh giới giữa xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền và xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. Do đó để việc ra quân trục vớt và xử Bèo trên toàn tuyến sông này, UBND thị xã Hương Trà sẽ phối hợp với UBND huyện Quảng Điền để chỉ đạo 2 xã Hương Phong và Quảng Thành đồng thời ra quân và triển khai vớt bèo đồng loạt để hạn chế việc bèo trôi dạt từ bên này sang bên kia. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành việc vớt và xử lý Bèo trên toàn tuyến sông này, UBND thị xã chỉ đạo các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn tình trạng bèo từ các vùng khác trôi dạt ra tuyến sông này.

3. Thời gian triển khai thực hiện:

- Đợt 1: ngày 28/9/2019 -29/9/2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức đợt tổng ra quân vớt bèo trên toàn tỉnh, địa bàn ra quân tại Hương An, Hương Hồ, Hương Vân, Hương Vinh.

 - Đợt 2: ngày 12/10/2019 – 13/10/2019, địa bàn ra quân tại xã Hương Phong, tiến hành phối hợp với UBND huyện Quảng Điền ra quân trục vớt bèo tại sông Kim Đôi.

4. Dự trù kinh phí triển khai thực hiện:

 - Căn cứ diện tích, mật độ, khối lượng tại hiện trạng các đoạn sông trên địa bàn, UBND thị xã Hương Trà trù kinh phí để tổ chức xử lý cây bèo Lục Bình như sau:

Diện tích: 123.270 m2

Đơn giá bình quân: 4.800 đồng/m2.

Tổng kinh phí xử lý: 591.696.000đ.

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẳn.)

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.012