Tìm kiếm thông tin
Cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và đào tạo nghề nghiệp theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 21/10/2019

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 526.640.000 đồng (Năm trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn) từ tài khoản tiền gửi có mục đích của thị xã cấp qua tài khoản tiền gửi của phòng Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên đại học và hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cao đẳng và sơ cấp theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Trong đó :       

- Kinh phí hỗ trợ học phí :                  392.640.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề :          134.000.000 đồng

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 185