Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và ước thực hiện cả năm 2019
Ngày cập nhật 16/10/2019

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/12/2018 của Thị ủy và Nghị quyết số 33/2018/NQ.HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 2/1/2019 về việc triển kai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trên cơ sở đó UBND thị xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nên tình hình kinh tế - xã hội quý 3 năm 2019 đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

 

I. Về kinh tế: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trong quý 3 năm 2019 tăng 16%, so cùng kỳ năm trước, vượt 0,5% so kế hoạch. Kết quả trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Dịch vụ: Trong quý 3, kinh doanh dịch vụ nhất là các lĩnh vực thương nghiệp, khách sạn nhà hàng phát triển khá; hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng ngày càng đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đã có 224 cơ sở hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động mới, tăng 20,5% so cùng kỳ. Đã hỗ trợ mở rộng qui mô kinh doanh siêu thị gạch men trang trí nội thất của Công ty TNHH Quang Thiện ở Hương Vinh, đã đưa khu dịch vụ sinh thái Về Nguồn và showroom ô tô Huyndai ở Hương Văn đi vào hoạt động. Số lượng khách sạn nhà hàng, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tăng nhanh. Chất lượng hoạt động các chợ được chú trọng củng cố nâng cao.

Hàng hóa chủ yếu tham gia xuất khẩu của Hương Trà (nhang, hàng may mặc, ghế đan, đồ gỗ, cao su, thủy sản)…tiếp tục duy trì được thị trường và tăng khá cao so cùng kỳ năm trước. Các hoạt động phát triển du lịch được chú trọng triển khai.

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hương Hồ, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển tại Hải Dương. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng khu dịch vụ - du lịch và bãi tắm cộng đồng xã Hải Dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư ...để tạo sự lan tỏa phát triển du lịch – dịch vụ vùng đầm phá, ven biển. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước các hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các điểm di tích trên địa bàn.

Các hoạt động dịch vụ bưu chính - viễn thông, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, dịch vụ đô thị phát triển khá đa dạng, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của nhân dân.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) tăng khoảng 19,0% so cùng kỳ năm 2018.

2. Công nghiệp – TTCN và xây dựng: Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN và xây dựng (chưa tính doanh nghiệp FDI) 09 tháng đầu năm, tăng 16,6 % so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so cùng kỳ như: sản xuất trang phục (23,74%), chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ (43,2%), sản phẩm từ khoáng phi kim loại (7,12%), sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (21,25%), nhang (39,81%), đá xây dựng (42,28%), điện thương phẩm (15,09%), phân vi sinh (16,93%)…các sản phẩm giảm so cùng kỳ như: sản xuất đồ uống (-23,87%), công nghiệp chế biến, chế tạo khác (-17,43%)…

Thị xã đã tích cực chỉ đạo giải quyết vướng mắc GPMB tại khu công nghiệp Tứ Hạ, để đầu tư xây dựng tuyến đường ngoài hang rào và kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 là 37,6 ha.

Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Tứ Hạ như dự án sản xuất Tà Vẹt bê tông dự ứng lực (qui mô 2ha) của Công ty CP Xây dựng và Phát triển HTC, dự án sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (qui mô 03ha) của Công ty  Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế, nâng tỷ lệ lấp đầy lên 70%. Hỗ trợ triển khai mở rộng nhà máy may công nghiệp Vinatex Hương Trà giai đoạn 2.Đã hoàn thành quy hoạch điểm sản xuất CN-TTCN Thọ Bình – xã Bình Thành (30ha), xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông  thôn để đưa hoạt động sản xuất ra khỏi khu dân cư, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất có quan hệ tương hỗ thương hiệu để mở rộng thị trường.

3. Về nông nghiệp: Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt khoảng 550 tỷ đồng, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước.

3.1 Trồng trọt: Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là tình hình mưa rét gây ngập úng ảnh hưởng thời vụ gieo trồng, nắng nóng trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng; nhưng được sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành của thị xã và sự tích cực khắc phục của nông dân nên ngành trồng trọt duy trì ổn định, có mặt phát triển khá so năm trước:

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm thực hiện 9.665,6ha, đạt 98,6% kế hoạch, giảm 116 ha so năm trước. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 6.357,5 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; cây chất bột có củ 884,5ha , giảm 16,1ha; cây thực phẩm 1.250,1 ha, giảm 95,1 ha và cây công nghiệp ngắn ngày 1.039,3 ha, giảm 8,7 ha, cây  hằng năm khác 134,2ha, tăng 5,2ha so năm trước.

Lúa cả năm gieo trồng 6.173,4 ha, đạt 101,2% kế hoạch, năng suất 59,7 tạ/ha, giảm 1,4 tạ/ha so năm trước, sản lượng lương thực có hạt  37.475,1 tấn, đạt 102,7% kế hoạch và giảm 888,7 tấn so năm 2018; diện tích gieo trồng rau các loại 946,5ha, đạt 99,6% kế hoạch, giảm 15,1 ha, đậu các loại 293 ha, đạt 97,6 % kế hoạch và giảm  80 ha, riêng diện tích cây lạc do nắng nóng kéo dài đã làm chết hơn 520,4ha lạc gần vào vụ thu hoạch nên năng suất chỉ đạt 13 tạ/ha, giảm 11,9 tạ/ha so năm trước.

Đã hình thành các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGap như: hành lá 50ha tại phường Hương An, thanh trà Hương Vân (05ha)..., đã đề nghị cho Công ty TNHH MTV Khang Hân thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (02ha) tại phường Hương An; hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất cây hằng năm tập trung tại phường Hương Xuân (50ha), Hương Chữ (50ha).           

Đã tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao liên kết giữa các HTX và Công ty Vật tư Nông nghiệp tại Hương Toàn, Hương Vinh. Liên kết với Tập đoàn Quế Lâm sản xuất lúa hữu cơ tại Hương Văn khoảng 05ha, tiếp tục nhân rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ tại xã Hương Toàn lên 12ha, tổ chức sản xuất lúa gạo đỏ hữu cơ tại xã Hương Phong giai đoạn đầu 6ha, tổ chức chăn nuôi lợn hữu cơ tại xã Hương Toàn, phường Hương Văn.

Tổng diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn hiện có 414,25ha, đã thực hiện các mô hình, dự án về thâm canh cây đặc sản, đưa các giống mới như Bưởi Da xanh, cam Hồng Nhiễu vào sản xuất ở các xã vùng gò đồi. Diện tích cây cao su hiện có 2.064,8ha, trong đó diện tích khai thác mủ là 1.831,1ha.

3.2 Chăn nuôi: Theo thống kê, tính đến thời điểm 1/4/2019, đàn trâu, bò có 4.668 con, giảm 1.752 con, đàn lợn 26.788 con, tăng 5.574 con, đàn gia cầm 529 nghìn con, tăng 245 nghìn con so cùng kỳ năm 2018..Mặc dù thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt, nhưng đến tháng 5/2019 trên địa bàn thị xã đã xuất hiện lợn bị dịch tả lợn Châu Phi, đến ngày 30/9/2019  bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 14/16 phường, xã  với 100 thôn và 1.311 hộ có dịch (trừ xã Bình Thành và xã Hồng Tiến); tổng số lợn tiêu hủy là 7.667 con, trong đó lợn nái, đực giống là 2.261con, lợn thịt 4.233 con và 1.173 lợn con với tổng trọng lượng tiêu hủy 359 tấn.

3.3 Thủy sản: Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 2.637,7 tấn, bằng 100,1% so cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác đạt 1.097 tấn, đạt 73,1% kế hoạch và bằng 99% so cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng đạt 1.540,7 tấn, bằng 101% so cùng kỳ. Tổng diện tích mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản 437,9 ha, đạt 98,4 % kế hoạch. Tình hình nuôi cá lồng nước ngọt và nước lợ phát triển ổn định, đến nay trên địa bàn có 2.239 lồng, giảm 83 lồng so cùng kỳ, tuy nhiên mật độ lồng nuôi trên sông vẫn còn dày đặc nên đã xảy ra tình trạng nhiều vùng nuôi cá chết hàng loạt.

3.4 Lâm nghiệp: Tiếp tục tăng cường bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có. Trong 9 tháng đầu năm đã trồng 917 ha rừng tập trung, đạt 91,7% so kế hoạch, trồng mới được 33.000 cây phân tán, chăm sóc 3.071ha rừng. Khai thác được 85.068 m3 gỗ rừng trồng, 12.760 ste củi. Đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý bảo vệ rừng, chuẩn bị tốt các phương án phòng chống cháy rừng. Tuy đã tăng cường các biện pháp cháy rừng nhưng do nắng nóng gay gắt kéo dài nên trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã đã xảy ra 07 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 44,6 ha, chủ yếu là rừng trồng.

4. Công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, quản lý kinh tế tập thể, HTX

4.1 Công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp: Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh mới vào địa bàn như:

+ Trong lĩnh vực công nghiệp – TTCN: 03 doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào cụm công nghiệp Tứ Hạ, 03 doanh nghiệp đầu tư vào các điểm quy hoạch sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn xã Bình Thành, 01 doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư tại Hương An.

+ Trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ: thống nhất đề nghị UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Rú Chá - Hương Phong, 01 doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực dịch vụ du lịch tại khu quy hoạch dịch vụ du lịch bãi tắm cộng đồng xã Hải Dương...

+ Trong lĩnh vực nông nghiệp: đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho 01 doanh nghiệp nghiên cứu dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, 01 hộ kinh doanh cá thể nghiên cứu dự án Trồng rau an toàn và nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương Chữ; hỗ trợ cung cấp thông tin quy hoạch cho các nhà đầu tư nghiên cứu dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Hương Bình, dự án nghiên cứu đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Hương Xuân…

4.2 Quản lý kinh tế tập thể, HTX : Tiến hành kiểm tra, rà soát các HTX trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh hoạt động. Triển khai các dự án từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất cho các HTX nông nghiệp tại xã Hương Toàn, Hương Phong. Đến nay, phần lớn các HTX đã thực hiện phương án kinh doanh dịch vụ do đại hội thành viên thông qua theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thành viên so với trước chuyển đổi.

5. Tình hình thu chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2019 ước thực hiện 137,8 tỷ đồng, đạt 51,38% so với dự toán tỉnh giao, 47,82 % chỉ tiêu phấn đấu. Các khoản thị xã thu ước đạt 97 tỷ đồng, đạt 67,81% dự toán tỉnh giao và 59,49% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 32 tỷ đồng, đạt 80,5% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 23 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch tỉnh giao, 38,3% chỉ tiêu phấn đấu...Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 40,8 tỷ đồng, đạt 33,1 % so dự toán tỉnh giao.

Chi ngân sách trên địa bàn thị xã 9 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện 338,5  tỷ đồng, bằng 72,8% dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 66,5 tỷ đồng, chi thường xuyên 272 tỷ đồng.

6. Đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản: Trong 09 tháng đầu năm 2019, đã phối hợp quản lý triển khai tốt công trình xây dựng tuyến đường vào lăng Vua Gia Long; tiến hành khởi công mới các công trình từ nguồn vốn phân cấp cho UBND thị xã quản lý như: Trường MN Hương Phong (06 phòng học), Trường MN Hương Xuân (08 phòng và khu hiệu bộ), Trường TH số 1 Hương Chữ (03 phòng học và các phòng chức năng), Trường TH số 2 Hương Hồ (08 phòng học)..., các công trình 2019 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý giao cho các đơn vị thuộc UBND thị xã làm chủ đầu tư như: Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, đường 19/5 (đoạn QL1A đến cầu Ông Ân), nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1)… và các công trình giao thông, thủy lợi, phúc lợi công cộng khác ổn định kịp thời đời sống nhân dân.

Triển khai thực hiện các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng các Chương trình MTQG trên địa bàn thị xã cho hơn 100 học viên. Triển khai các công trình thuộc ngân sách thị xã quản lý, trong đó ưu tiên cho công trình phát triển đô thị, tăng cường cơ sở vật chất trường học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2019-2020, hỗ trợ kích cầu giao thông nông thôn... Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định. Xây dựng kế hoạch triển khai giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện khoảng 1.300 tỷ đồng, đạt 72,2% kế hoạch cả năm

7. Quản lý tài nguyên và môi trường: Đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà đến năm 2020. Trong 09 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 64 trường hợp (giao đất: 01 trường hợp, thu hồi đất tự nguyện 26 trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất: 37 trường hợp); cấp mới, cấp đổi 241 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án có thu hồi đất. Đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hổ trợ, tái định cư 12 công trình dự án, với tổng số đối tượng thu hồi đất 62 trường hợp, diện tích 182.420,8 m2; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 3.948.464.000 đồng.

Thị xã đã phối hợp với các ngành cấp tỉnh xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở khai thác đá trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục rà soát, bổ sung chấn chỉnh việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các phường, xã.

Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép dọc tuyến sông Hương, sông Bồ. Trong 9 tháng đầu năm 2019 đã kiểm tra, xử phạt 12 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền 70,5 triệu đồng, tịch thu 48 m3 cát. UBND tỉnh đã tiến hành xử phạt và thu hồi giấy phép đối với Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Hải do sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát tại đầu nguồn sông Bồ. Đã kiểm tra, xác nhận 18 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2019.

II. Văn hóa – xã hội

1. Giáo dục và đào tạo: Năm học 2018-2019 thực hiện tốt công tác huy động và duy trì số lượng, đã huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 25,3%, tăng 1,5%; trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 86,2%, giảm 0,8% và trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,3%, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Bậc tiểu học huy động được 9.046 học sinh, duy trì được 99,67% ( giảm 29 học sinh do chuyển trường), trong đó huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Bậc THCS huy động được 6.442 học sinh, đạt 96,3% kế hoạch, trong đó huy động học sinh vào lớp 6 đạt 100%; đến cuối năm học giảm 112 học sinh, trong đó có 35 em bỏ học chiếm 0,53% giảm 0,17% so năm học trước. Công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông cho học sinh THCS và THPT được chú trọng nâng cao chất lượng. Đã tổ chức huy động và giảng dạy các lớp xóa mù chữ cho 175 học viên, mở các lớp giáo dục thường xuyên cấp THPT lớp 11, 12; đào tạo nghề phổ thông cho 2.844 học sinh các cấp học. Đến nay trên địa bàn có 44/64 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 68,75% tổng số trường, đã triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường cận chuẩn để đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019.

Đã tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2019-2020 cho tất cả các cấp học trên địa bàn.

2. Y tế và dân số: Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn được chú trọng nâng cao chất lượng. Đã tăng cường công tác giám sát dịch tễ, kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm (Tiến hành kiểm tra 81 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 05 chợ )trên địa bàn thị xã… Đến nay thị xã tiếp tục duy trì 16/16 phường, xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế; 13/16 phường, xã đạt tiên tiến về Y học cổ truyền. Đã tổ chức phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép công tác dân số với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao năm 2019.

3. Văn hoá thông tin - thể thao:  Đã tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhân dịp các ngày lễ lớn. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng “ tuyến phố văn minh đô thị”, “ Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp”. Tổ chức giải đua ghe truyền thống chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quê Hương Trà (24/3/1975-24/3/2019), tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và giải bơi học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn. Tham gia và đạt giải nhất toàn đoàn giải đua ghe Chào mừng 74 năm ngày Quốc Khánh (2/9/1945-2/9/2019) do tỉnh tổ chức. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa được tăng cường. Đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ để trùng tu đình làng Cổ Lão – Hương Toàn; tôn tạo, khoanh vùng bảo vệ di tích tháp đôi Liễu Cốc - Hương Xuân. Phối hợp trùng tu tôn tạo di tích địa đạo Khu ủy Trị Thiên tại Khe Trái, phường Hương Vân.

Chương trình phát thanh được tăng cường cả thời lượng và chuyên mục, chất lượng phát thanh được nâng cao. Phối hợp, cộng tác tốt với Đài PT - TH tỉnh, Đài VTV8 và báo Thừa Thiên Huế trong việc phản ảnh, đưa tin các hoạt động trên địa bàn thị xã.

4. Công tác chính sách:

 Thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng nhân dịp các ngày lễ, tết; đã đi thăm, tặng quả, chúc Tết các gia đình chính sách, có công Cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Đã cấp 5.366 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, 2.418 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, 3.259 thẻ BHYT cho các đối tượng cận nghèo. Tổ chức tư vấn đăng ký nghề nghiệp và đào tạo nghề cho 119 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đưa 90 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động tại các nước Nhật Bản, Đài Loan. Tiếp tục thực hiện tốt lồng ghép các chương trình, dự án để giảm nghèo bền vững nên xu hướng giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đạt kế hoạch đề ra. Đã cấp 1.129 giấy chuận nhận hộ nghèo và 1.394 giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2019, thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo kịp thời.

III. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới:

1. Phát triển đô thị: Đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển đô thị thị xã Hương Trà. Triển khai rà soát bổ sung và thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị Hương Trà giai đoạn 2016-2020. Huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đô thị và các công trình phúc lợi công cộng đô thị theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đầu tư xây dựng từng bước đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, khu trung tâm xã, phường, đưa đèn chiếu sáng công cộng một số tuyến đường sử dụng năng lượng pin mặt trời.  Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ đô thị. Đẩy mạnh phong trào xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng phường văn minh đô thị.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng phường văn minh đô thị.Tiếp tục tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; đến nay tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự công cộng đang dần đi vào nề nếp.

Về dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn và Khu dân cư đô thị xã Hương Vinh. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh và Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn. UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức mở thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chờ sự giải quyết của UBND tỉnh.

2. Xây dựng nông thôn mới:

Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn đã có chuyển biến rõ nét, nổi bật là hệ thống giao thông dân sinh, đường trục chính nội đồng, trường học và các thiết chế văn hóa - thể thao...tạo diện mạo mới cho các xã. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển hướng dần theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả nhất là các sản phẩm chủ lực địa phương như lúa, lạc, rau màu.

Đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà giai đoạn 2010-2020. Đến nay có 04 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, gồm xã Hương Vinh, Hương Bình, Hương Toàn, Hải Dương, 03 xã đạt 15-17 tiêu chí gồm: Hương Phong, Bình Điền và Hương Thọ, 01 xã đạt 12 tiêu chí (xã Bình Thành) và 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Hồng Tiến)

IV. Nội chính:

UBND thị xã chỉ đạo Thanh tra thị xã và Ban Tiếp dân thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên, đã tiếp 53 lượt công dân, đồng thời UBND thị xã tổ chức tiếp dân định kỳ tại cơ sở theo quy định, đã tổ chức 12 buổi tiếp dân tại cơ sở với 11 lượt công dân (không có đoàn đông người).

- Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND thị xã đã tiếp nhận, xử lý: 74 đơn (03 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 01 đơn tranh chấp đất đai, 69 đơn kiến nghị); trong đó, có 16 đơn thuộc thẩm quyền năm 2018 chuyển sang và 58 đơn tiếp nhận mới; giảm 10 đơn (11,9%) so với cùng kỳ năm 2018. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 52 đơn, đã giải quyết: 39 đơn, đang giải quyết: 13 đơn.

- Triển khai kế hoạch việc chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ 158/2007/ND-CP đối với kế toán các trường học, kế toán ngân sách và cán bộ địa chính các xã, phường. UBND thị xã xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã. Triển khai đánh giá chất lượng hoạt động của UBND thị xã và đánh giá CBCC-VC hàng quý. Phối hợp với  Công an tỉnh triển khai thực hiện việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã từ ngày 01/7/2019. Triển khai kế hoạch sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn; tổng số thôn, tổ dân phố hiện tại 139 thôn, tổ dân phố, trong đó: 75 thôn và 64 tổ dân phố; Tổng số thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập: 116 thôn, tổ dân phố, trong đó: 61 thôn và 55 tổ dân phố; giảm 23 thôn, tổ dân phố (14 thôn và 9 tổ dân phố. Triển khai các bước để thực hiện sáp nhập 2 xã Bình Điền và Hồng Tiến thành xã Bình Tiến.  

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Đã tăng cường triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thị xã. Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

V. Đánh giá tổng quát kết quả và những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân những tồn tại, hạn chế.

* Những tồn tại, hạn chế: Nhìn chung, tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2019 của thị xã Hương Trà tiếp tục có những chuyển biến tích cực đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực...tạo điều kiện tiền đề quan trọng cho hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2019, năm bản lề của Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong từng ngành lĩnh vực cần tập trung khắc phục đó là:

- Các lĩnh vực dịch vụ, nhất là hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực của thị xã còn hạn chế. Công tác lập quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ du lịch triển khai chậm.

- Một số dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch tiến độ chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Diện tích xây dựng nhà máy tại cụm công nghiệp Tứ Hạ còn khoảng 12ha nhưng hạ tầng thiết yếu như hệ thống giao thông và xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa đáp ứng được nhu cầu để thu hút các nhà đầu tư.

- Việc tổ chức thực hiện liên kết trong hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ với Tập đoàn Quế Lâm và một số doanh nghiệp khác chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, đặc biệt là các dự án thuộc Chương trình MTQG, dự án sử dụng tiền quỹ đất thị xã quản lý.

- Thu ngân sách nhà nước một số khoản thu còn chậm, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất thường bị dồn nén vào các tháng cuối năm.

- Thu gom rác thải nhiều điểm trong dân cư nông thôn và đô thị chưa được cải thiện. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg chậm so kế hoạch đề ra.

* Nguyên nhân của những khuyết điểm, tồn tại

- Nguyên nhân khách quan: Ở trong nước tốc độ tăng trưởng dự báo 9 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng trưởng khá cao nhưng chưa thực sự bền vững, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ảnh hưởng lớn vẫn đang là thách thức đối với nền kinh tế nước ta, giá cả các mặt hàng biến động khó lường, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bức xúc, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Thời tiết khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp là những nguyên nhân ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội thị xã trong thời gian qua.

- Nguyên nhân chủ quan: Việc lập các kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định từ đầu năm của các ban ngành chất lượng chưa cao nên tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ. Nhiều nhiệm vụ đã được đặt ra từ đầu năm nhưng triển khai thực hiện thiếu cụ thể, khoa học.

 Một số cơ quan, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc còn hạn chế, công tác quản lý nhà nước và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền một số phường, xã thiếu chặt chẽ làm ảnh hưởng đến công tác điều hành, lãnh chỉ đạo của UBND thị xã.

VI. Dự báo khả năng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã cả năm 2019:

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, cần tiếp tục triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cần tập trung khắc phục để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu, nhất là trên các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, dự báo có khả năng hoàn thành 17/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 (chỉ có 01 chỉ tiêu khó đạt là tổng vốn đầu tư toàn xã hội), trong đó một số chỉ tiêu đáng quan tâm là:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất dự báo đạt và vượt kế hoạch đề ra và đạt khoảng 15,6%. Trong đó:

+ Ngành dịch vụ dự báo tăng trưởng khoảng 18,6% nhờ tác động tích cực của các hoạt động khai thác tiềm năng dịch vụ - du lịch sinh thái biển và đầm phá; đưa vào hoạt động và mở rộng các siêu thị vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, showroom ô tô, cửa hàng điện máy và kinh doanh nhà hàng khách sạn tăng nhanh.

+ Ngành công nghiệp – xây dựng trong 6 tháng cuối năm dự kiến có nhiều nhà máy đi vào sản xuất ổn định như: Nhà máy sản xuất ghế đan các loại của Công ty CP Phước Hiệp Thành, mở rộng nhà máy may Công ty Vinatex Hương Trà, sản xuất nến Thái Bình...nên dự báo tốc độ tăng trường toàn ngành đạt khoảng 16,4%.

+ Ngành nông nghiệp vụ Đông Xuân bị mất mùa lạc nhưng các loại cây trồng khác vẫn đạt năng suất cao nên dự báo tốc độ tăng đạt khoảng 2,83%.

- Tổng thu ngân sách: Thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, tiết kiệm chi; tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; tiếp tục lập phương án đấu thầu đất ở các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất. Dự báo sẽ đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2019 là 60 tỷ đồng.

- Xây dựng nông thôn mới: Triển khai kịp thời đảm bảo tiến độ chất lượng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu sớm công nhận xã Hương Phong, Hương Thọ vào cuối năm 2019.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: Dự báo không đạt so với kế hoạch đã đề ra do một số dự án trọng điểm có tổng vốn đầu tư lớn ngưng và chậm triển khai. Vì vậy, trong các tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã được thống nhất chủ trương, trọng điểm là dự xây dựng khu đô thị sinh thái biển Hải Dương, Khu nghỉ dưỡng cao cấp – Hương Hồ, khu dân cư đô thị Tứ Hạ - Hương Văn, khu dân cư đô thị Hương Vinh... Tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực, nhất là doanh nghiệp và nhân dân nhằm đạt cao nhất kế hoạch đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ ưu đãi của nhà nước để nghiên cứu thực hiện dự án vào địa bàn.

 

Chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT

Năm 2019

Kế hoạch

Dự ước cả năm

A. Về kinh tế

 

 

 

1. Tốc độ tăng trưởng (GTSX)

%

15,5

15,6

2. Tổng thu ngân sách NN

Tỷ đồng

288,28

290

- Trong đó thu tiền đất

Tỷ đồng

60

60

3. Cơ cấu kinh tế

%

100

100

- Dịch vụ        

%

46

46

- Công nghiệp - Xây dựng

%

45

45

- Nông – Lâm - Thuỷ sản       

%

9

9

4. Thu nhập bình quân đầu người

Tr.đồng/người

44

44

5. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

1.800

1.550

6. Sản lượng lương thực có hạt

Tấn

36.500

36.670

B. Văn hóa - Xã hội và môi trường

 

 

 

7. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo

%

≥0,4

0,5

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

>68

>68

9. Tạo việc làm mới

Người

1700

1.800

10. Số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia

Trường

46-47

46

11. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên

%

1,01

1,01

12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi  SDD

%

7,4

7,4

13. Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

1

1

14. Tỷ lệ đô thị hóa

%

61

61

15. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

%

66,5

66,5

- Trong đó: khu vực nội thị

%

81

81

16. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân

%

95

95

17. Tỷ lệ chất thải rắn được gom xử lý

 

90

90

 - Khu vực nội thị

%

95

95

 - Khu vực ngoại thị

%

86

86

18. Tỷ lệ che phủ rừng

%

>60

>60

 

Phần thứ hai

Định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

 Năm 2020 là năm quan trọng quyết định thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.  Vì vậy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 thị xã Hương Trà tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

A. Mục tiêu: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung mọi nổ lực khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng tốc nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra đến năm 2020. Tạo tiền đề vững chắc cho phát triển giai đoạn tiếp theo một cách toàn diện và đột phá. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải thiện và nâng cao mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

B. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

* Các chỉ tiêu kinh tế

1. Tốc độ tăng trưởng GTSX so với năm 2019        : 18%; Trong đó:

             - Ngành Dịch vụ tăng                                                            : 20,5 %;

             - Ngành Công nghiệp - Xây dựng tăng                     : 19 %;

 - Ngành nông - Lâm - Thuỷ sản tăng                         : 4,2 %;

2. Cơ cấu kinh tế:

             - Dịch vụ                                                                                : 47 %;

           - Công nghiệp - Xây dựng                                           : 45,5%;

           - Nông - Lâm - Thuỷ sản                                                          : 7,5 %;

3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội                                               : 1.700 tỷ đồng;

            4. Tổng sản lượng lương thực có hạt                          : 36.000 tấn;

            5. Tổng thu ngân sách                                                 : 320 tỷ đồng;

            6. Dự kiến thu nhập bình quân đầu người                : 48triệu đồng/người/năm;

* Các chỉ tiêu xã hội

            7. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm         : ít nhất 0,6%;

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề                             : >75 %

9. Tạo việc làm mới                                                     :1.700 lao động;

10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng              : 7,0 %;

11. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia                    : 48 trường ( tỷ lệ 75%);

12. Có thêm 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

13. Tỷ lệ đô thị hoá                                                     : >75 %;

14. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 70%, trong đó khu vực nội thị: 85%;

          15. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên                                          : 1,0%;

          16. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân:                                         : 95%

* Các chỉ tiêu về môi trường

          17 Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý                    : 90 %

- Khu vực nội thị                                                                                 : 95%

- Khu vực ngoại thị                                                                 : 86%

18 Tỷ lệ che phủ của rừng                                                       : >60 %.

C. Các chương trình trọng điểm:

1. Chương trình phát triển đô thị.

2. Chương trình phát triển công nghiệp – TTCN, làng nghề.

D. Nhiệm vụ và giái pháp:

 1. Trên lĩnh vực kinh tế:

 1. 1 Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh

a. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh:

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 và 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Coi trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, triển khai thực hiện tốt các chính sách và pháp luật mới về hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp. Công bố, công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư thị xã Hương Trà đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Chỉ đạo tốt công tác GPMB các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch đảm bảo tiến độ cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

b. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh:

+ Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thị xã, tập trung vào cơ cấu ngành nông nghiệp và tập trung phát triển ngành dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã trong vài năm tới.

+ Thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn, công ty lớn có công nghệ hiện đại, năng lực cạnh tranh khai thác phát triển tốt thị trường nông thôn, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực của thị xã.

+ Đẩy mạnh công tác chuyển đổi mô hình chợ, phấn đấu năm 2020 có 1-2 chợ chuyển đổi mô hình quản lý chợ mới; triển khai xây dựng chợ văn minh thương mại, chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã.

+  Hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã sớm đi vào hoạt động như: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hương Hồ, dự án xây dựng Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Hải Dương của Công ty CP đầu tư và phát triển Việt Hưng, khu đô thị Tứ Hạ - Hương Văn, khu dân cư Hương Vinh...

- Phát triển sản xuất công nghiệp – TTCN theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị. Bố trí hợp lý công nghiệp trên các vùng, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm làng nghề, đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm tạo thành các tổ hợp công nghiệp qui mô lớn, hiệu quả cao các sản phẩm chủ lực của Hương Trà như: gỗ, vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ...

Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tứ Hạ, ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như: công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm, dệt may.... Chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu cho cụm công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 2 để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư. Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ tại khu và cụm công nghiệp Tứ Hạ. Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng các điểm công nghiệp – TTCN ở các phường, xã để đưa hoạt động sản xuất về nông thôn. Phát triển sản xuất các sản phẩm nghề và làng nghề phát triển có sức cạnh tranh cao, có lợi thế phục vụ sản phẩm du lịch.

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “mỗi, xã phường một sản phẩm” (OCOP).

Năm 2020 dự kiến diện tích gieo trồng cây hằng năm 9.600 ha. Ổn định diện tích sản xuất cây lương thực, diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt khoảng 5.850 ha, dự kiến năng suất lúa trên 56 tạ/ha, sản lượng lương thực có hạt 36.000 tấn. Diện tích lạc 900ha, tăng diện tích sử dụng giống lạc mới, thực hiện tốt luân canh để tăng năng suất và chất lượng

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tăng tỷ lệ đàn bò lai và tỷ lợn nạc trong tổng đàn; mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học gắn với xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Dự kiến đến thời điểm 1/4/2020 tổng đàn lợn 32.000 con; đàn trâu bò 5000 con; tổng đàn gia cầm 350.000 con.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giao đất, khoán rừng; chú trọng bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển để bảo vệ đa dạng sinh học vùng đầm phá Tam Giang. Bảo đảm duy trì độ che phủ rừng trên 60%.

 Năm 2020, ổn định sản lượng khai thác khoảng 1.700-1.800 tấn, trong đó khai thác biển 800 tấn. Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản 410ha, trong đó nuôi nước lợ 260 ha, nuôi nước ngọt 150 ha.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trước hết tập trung vào nhóm các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thị xã. Mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với cây lúa, hành lá, kiệu. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm tăng thu nhập, hiệu quả sản xuất. Trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản nông lâm ngư nghiệp tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn nhất là trong sản xuất, chế biến nông sản tại nhiều giá trị gia tăng.

1.2. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, chỉ đạo quyết liệt công tác bán đấu giá thu tiền sử dụng đất, thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 dự kiến khoảng 320 tỷ đồng.

Đề nghị tỉnh bố trí kế hoạch vốn để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại đặc biệt là sớm khởi công xây dựng Quảng trường, nhà văn hóa trung tâm thị xã; Trường Mầm non Hương Vinh.

Tích cực xúc tiến đầu tư, triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư của Chính phủ và địa phương để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường gắn phát triển công nghiệp với phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng văn hóa - xã hội; rà soát các dự án các nhà đầu tư không đáp ứng tiến độ để tháo gỡ vướng mắc hoặc đề nghị tỉnh thu hồi.

Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư, mời thầu, giám sát đầu tư, giải ngân vốn dự án...

1.3. Tiếp tục phát triển có hiệu quả Chương trình Phát triển đô thị, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững

a. Phát triển đô thị: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch theo hướng mở rộng phát triển không gian đô thị, cải tạo và xây dựng các khu dân cư; tiếp tục hoàn thành lập các quy hoạch theo Kế hoạch 51/KH-UBND của UBND tỉnh. Huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đô thị và các công trình phúc lợi công cộng theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các khu dân cư đo thị mới, nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp Tứ Hạ.

 b. Chương trình MTQG  Xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững:

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu Hương Vinh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để đảm bảo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với kế hoạch phát triển HTX kiểu mới và chương trình một xã một sản phẩm... Trong năm 2020 tiếp tục triển khai các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn lại như:

- Các dự án nhóm C qui mô nhỏ hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp thị xã Hương Trà giai đoạn 2019-2020:

+ Dự án trạm bơm Thống Nhất, kênh mương đầu mối HTX Đông Toàn, xã Hương Toàn

+ Dự án kiên cố hóa kênh mương tuyến Bình Nguyên – Nê, tuyến ruộng Thướng, HTX Tây Toàn, xã Hương Toàn

+ Dự án kiên cố hóa kênh mương tuyến Mộc Bài – Thượng Lộ Đồng Giữa, HTX Thuận Hòa, xã Hương Phong.

+ Dự án hỗ trợ đầu tư nâng cấp tuyến đê bao nội đồng HTX Thanh Phước.

- Các dự án còn lại năm 2020 theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND, ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh như:

+ Nâng cấp sửa chữa tuyến đê bao nội đồng Bàu Lăng và Cồn Ràng, xã Hương Phong

+ Nâng cấp sửa chữa tuyến đê bao nội đồng kết hợp giao thông đê Bàu Đông – Bàu Sen và đê Vân Cù – cầu ông Đá, xã Hương Toàn.

+ Nâng cấp đê bao nội đồng ngăn lũ chống úng, xã Hương Vinh.

 Phấn đấu năm 2020 có them 01 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

1.4. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 vào sản xuất, coi việc ứng dụng khoa học công nghệ là khâu đột phá quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập. Ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ đối với một số ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, cải cách hành chính, giáo dục, y tế.... Trong nông nghiệp chú trọng sử dụng giống mới; ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản; kiến thiết cải tạo đồng ruộng, xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Khuyến khích đổi mới công nghệ các sở sản xuất CN-TTCN, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu sản phẩm. Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001-2015, triển khai diện rộng xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

            Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác cấp mới và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất theo hồ sơ đo đạc mới. Thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn thị xã; thực hiện cập nhật chinh lý biến động đất đai, khai thác có hiệu quả hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

            Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ảnh hưởng môi trường ra ngoài khu dân cư. Triển khai chặt chẽ kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng kiểm tra chặt chẽ an toàn các hồ đập trên địa bàn.

2. Văn hóa-xã hội

2.1. Giáo dục và đào tạo

            Thực hiện tốt các nội dung về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Tập trung huy động nguồn lực và làm tốt công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, tiến hành nhập các trường có qui mô ít lớp và định hướng thành lập các tường có nhiều cấp học. Phấn đấu năm 2020 có trên 48/64 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 75%.

2.2. Văn hóa, thể thao

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền trực quan nhân các ngày Lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị,…Phấn đấu năm 2020 có 1-2 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, 01 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông.

2.3. Về Y tế và dân số KHHGĐ

Chủ động phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Hoàn thiện mạng lưới y tế từ thị xã đến cơ sở gắn với việc nâng cao năng lực và chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Tăng cường công tác truyền thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Phấn đấu tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức dưới 13%.

2.4. Thực hiện các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” chăm lo các đối tượng chính sách người có công. Quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa các Nghĩa trang liệt sĩ.

Thực hiện tốt công tác điều tra rà soát đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã. Phấn đấu năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt kế hoạch. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm với thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường sự quản lý của nhà nước về công tác phòng chống các tệ nạn xã hội.

3.  Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực một cách toàn diện, sử dụng và phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý. Tập trung đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, có tay nghề cung cấp nguồn lao động kỹ thuật cho các khu, cụm công nghiệp, lao động có kỹ năng đáp ứng phát triển các ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn. Từng bước xã hội hoá công tác đào tạo nguồn nhân lực. Thực hiện tốt lộ trình của Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hướng vào mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra giám sát và quản lý các trường hợp hạch sách, nhũng nhiễu.

Chính quyền thị xã thường xuyên duy trì quan hệ, tiếp xúc với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thị xã, sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, thủ tục hành chính, cung ứng, đào tạo lao động, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, tạo sự yên tâm, tin cậy của các nhà đầu tư. Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ và thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực vào đầu tư sản xuát, kinh doanh tại Hương Trà.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào sáng 05/04/2021, trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.138
Truy câp hiện tại 1.089