Tìm kiếm thông tin
Những điều cần biết về xây dựng nhà ở
Ngày cập nhật 21/10/2019

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị là mong muốn chung của toàn xã hội, là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là niềm hãnh diện đi liền với trách nhiệm của mỗi người dân chúng ta. Để thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị trước hết chúng ta cần sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trong đó việc xây dựng nhà ở, công trình dân dụng đang là nhu cầu cấp thiết của nhân dân; làm thế nào để chúng ta vừa xây dựng nhà ở, công trình dân dụng đáp ứng nhu cầu thiết thực, mong muốn của chính mình, vừa chấp hành đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng văn minh đô thị của địa phương mình. Qua bài viết này, một số nội dung về lĩnh vực trật tự xây dựng để chúng ta tham khảo, nghiên cứu thực hiện, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong xây dựng.

 

- Trước hết chúng ta cần biết rằng để khởi công xây dựng công trình nhà ở, công trình dân dụng chúng ta cần phải có giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND phường, xã nơi có công trình xây dựng trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình.

- Quá trình xây dựng phải thực hiện đúng giấy phép xây dựng được cấp.

- Đối với các cơ quan có thẩm quyền đến kiểm tra công trình xây dựng chúng ta cần hợp tác, cung cấp cấp giấy phép xây dựng để các cơ quan chức năng kiểm tra. Nếu chúng ta không vi phạm thì chúng ta sẽ được thi công công trình theo giấy phép xây dựng.  Trường hợp vi phạm thì chúng ta cần khắc phục ngay hành vi vi phạm, hợp tác với cơ quan chức năng để làm việc theo quy định của pháp luật.

Để làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chúng ta cần đến Trung tâm hành chính công cấp huyện (thị xã, thành phố), hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã (phường, thị trấn) để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Trên cơ sở hướng dẫn đó, chúng ta lập, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn rồi đến nộp hồ sơ để nghị cấp giấy phép xây dựng tại Trung tâm hành chính công cấp huyện (thị xã, thành phố). Trường hợp hồ sơ đảm bảo quy định chúng ta sẽ nhận được giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo chúng ta cần hoàn chỉnh lại hồ sơ rồi nộp lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng như trên.

 

Đình Duẩn - Đội QTĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 152