Tìm kiếm thông tin
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/10/2019

Ngày 09/10/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND về ban hành quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2019 và thay thế Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Quy chế này gồm 7 chương, 23 điều áp dụng cho đối tượng là tập thể, cá nhân trong các cơ quan nhà nước; các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị thuộc các thành phần kinh tế; gia đình, người dân trong tỉnh, ngoài tỉnh, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức người nước ngoài đều có quyền tham gia các phong trào thi đua của tỉnh, đạt được thành tích tiêu biểu, xuất sắc hoặc có những đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thừa Thiên Huế được khen thưởng theo Quy chế này.

 

Ái Bình - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.081