Tìm kiếm thông tin
Công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội tháng 10, định hướng phát triển kinh tế tháng 11 năm 2019
Ngày cập nhật 24/10/2019

I. TÌNH HÌNH:

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Về trồng trọt: Cây sắn đã thu hoạch được khoảng 478 ha/720 ha sắn đã trồng (Hương Chữ 45ha, Hương Vân 55ha, Tứ Hạ 50ha, Hương Xuân 92ha, Hương Văn 165ha…), năng suất ước đạt 15 tấn/ha.

 

Rau màu: Một số diện tích đã thu hoạch, đến nay còn khoảng 110ha (Hương An: 50ha, Hương Chữ: 30ha, Hương Xuân: 25ha,…).

b) Về chăn nuôi: Đến ngày 17/10/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 14/16 phường, xã (còn 02 đơn vị chưa phát sinh dịch: Bình Thành và Hồng Tiến): 101 thôn có dịch, 1.439 hộ có dịch với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 8.092 con; tổng trọng lượng là 573.574 kg, trong đó: Lợn nái và đực giống 2.466 con, lợn thịt 4.438 con, lợn con 1.188 con.

* Công tác phòng chống dịch: Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 4.300 lít (Bencocid, Iotdin) và hơn 150 tấn vôi.

2. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 111,924 tỷ đồng, đạt 78,25% dự toán tỉnh giao và 68,65 % chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: Thu ngoài quốc doanh 34,956 tỷ đồng, đạt 87,39 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 31,102 tỷ đồng, đạt 77,76% kế hoạch tỉnh giao và 51,84% chỉ tiêu phấn đấu... Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 42,69 tỷ đồng, đạt 34,58% so dự toán tỉnh giao.

Chi ngân sách trên địa bàn thị xã ước thực hiện 377,552 tỷ đồng, bằng 77,72% dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 71,723 tỷ đồng, bằng 95,63% dự toán; chi thường xuyên 304,829 tỷ đồng, bằng 74,44% dự toán.

Trong tháng, đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 43/43 lô tại xã Hương Toàn được 43 tỷ (tăng 18 tỷ so với giá khởi điểm); tiếp tục thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô tại khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (tổ chức đấu giá vào ngày 21/10/2019).

3. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1):

Đối với 3 hộ ảnh hưởng nhà ở, đất ở có vướng mắc về diện tích vượt hạn mức đất ở tại Khu quy hoạch Ruộng Cà. Sau khi UBND thị xã có văn bản gửi UBND Tỉnh xin giá đất cụ thể để giao đất tái định cư đối với diện tích giao vượt hạn mức; Sở TNMT có văn bản gửi UBND tỉnh; Sau khi có văn bản của UBND tỉnh, thị xã sẽ tổ chức thực hiện.  

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn:

- Ngày 20/9/2019, UBND thị xã đã có Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với tổng giá trị là 9.512.919.000 đồng. Hiện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã hoàn thành công tác chi trả tiền.

- Về phương án tái định cư: Trung tâm PTQĐ đang xây dựng dự thảo phương án gửi các phòng ban tham gia góp ý, công khai lấy ý kiến về PA tái định cư. 

* Tuyến điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường:

- UBND thị xã có báo cáo xin chủ trương hỗ trợ về đất và tài sản cho 03 hộ dân nằm giữa 02 đường dây điện 220kV và 500kV tại xã Hương Thọ; Hội đồng Tư vấn đã tổ chức họp và có văn bản gửi UBND tỉnh theo hướng không thống nhất theo đề xuất BTHT của UBND thị xã và đề nghị tiếp tục vận động; về phía Bộ Công thương đã có Tờ trình đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng BTHT đối với các hộ có nhà, công trình nằm giữa hai đường dây có điện áp 220kv và 500kv (điều 20 Nghị định 14/2014/NĐ-CP).

* Dự án Khu nhà Ban chỉ huy Quân sự thị xã:

- Về mồ mả đợt 1: Đã chi trả tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

- Về lò mổ: Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương:                                      

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng màu (dưa hấu). Hiện nay đang rà soát hồ sơ để chuyển UBND xã Hải Dương xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Còn khoảng 35 trường hợp có đất trồng dương xâm lấn trong đất UBND xã Hải Dương quản lý . Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục có kế hoạch mời Đơn vị Tư vấn đo đạc tiến hành đo đạc thực địa cụ thể để xác lập hồ sơ kiểm kê theo quy định.

  * Tuyến điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 42 móng trụ)

- UBND thị xã đã phê duyệt BTHT cho 21 vị trí móng và hành lang tuyến; Còn lại 21 vị trí và hành lang tuyến, hồ sơ cụ thể:

+ Hương Bình và Hương Vân: đã hoàn tất xác nhận nguồn gốc SDĐ, Trung tâm PTQĐ đang lập hồ sơ chuyển phòng TNMT thẩm định;

+ Xã Bình Thành và Phường Hương Hồ: Chưa hoàn tất xác nhận nguồn gốc SDĐ;

+ Xã Hương Thọ: Đơn vị tư vấn và CPMB đang điều chỉnh hồ sơ (Trung Tâm phát hiện sai sót, đề nghị điều chỉnh sau khi đi thực địa kiểm kê kiểm đếm)

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Gói thầu XL08 và Gói thầu XL09: (của gói thầu XL08, XL09 qua xã Hương Thọ, phường: Hương Hồ, Hương An, Hương Chữ). Tổng diện tích thu hồi 90,5ha; đã kiểm kê 321/321 hộ.

Trong đó:

+ Phường Hương An:

Phòng TNMT thị xã đã có kết quả thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản và mồ mả cho 25/38 trường hợp (Đợt 1), còn 13 trường hợp về đất, tài sản đang tiếp tục thẩm định điều kiện. Trung tâm PTQĐ đang công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 25 trường hợp với tổng giá trị 3,3 tỷ.     

+ Phường Hương Hồ: Đã tiến hành kiểm kê về đất và tài sản, đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa, màu) cho 196 hộ.

Đợt 1: Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất, tài sản cho 9 trường hợp, trong đó (diện tích thu hồi 10,3ha, chiều dài 1,8km).

+ Xã Hương Thọ: Đã tiến hành kiểm kê về đất và tài sản trên đất cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích ảnh hưởng 30,1ha, 11 ngôi nhà.

Đợt 1: Đã hoàn thành công tác chi trả theo Quyết định phê duyệt với giá trị là 228.572.000 đồng, trong đó (diện tích thu hồi 5,4ha, chiều dài 1,4km).

Đợt 2: Đã có Quyết định phê duyệt giá trị dự toán rừng thông Caribe là 108.624.000 đồng. Hiện, Chủ đầu tư đang lập thủ tục chuyển vốn để chi trả.

Đợt 3: Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất, tài sản cho 03 trường hợp, trong đó (diện tích thu hồi 2,2ha, chiều dài 0,78km).

Gói thầu XL07: Tổng diện tích thu hồi 48,57ha gồm 185 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng.

+ Phường Hương Chữ: 13 trường hợp ảnh hưởng, Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất, tài sản cho 10 hộ dân và 03 tổ chức, trong đó (diện tích thu hồi 16,5ha, chiều dài 2,2Km).

+ Phường Hương Xuân: Đã tổ chức kê khai, kiểm kê về tài sản trên đất của 39 hộ (nhà ở 15 hộ). Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất, tài sản cho 01 tổ chức, trong đó (diện tích thu hồi 2,4ha, chiều dài 0,36Km).

+ Phường Hương Văn: Đã chuyển hồ sơ để UBND phường xác nhận nguồn gốc đất cho 36 hộ.

+ Phường Hương Vân: Đã tổ chức kê khai, kiểm kê về tài sản trên đất 96 hộ.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp thường kỳ thông qua báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ cho 3 tháng còn lại năm 2019.

- Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thị xã tổ chức họp để đôn đốc và tháo gỡ các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho dự án.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các ngành liên quan đi thực địa khảo sát di dời trụ điện đường dây 22kV nằm trong hành lang đường tỉnh 8B; phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan đi thực địa khảo sát, họp đánh giá tác động của đề xuất dự án thủy điện nhỏ bậc dưới thủy điện Bình Điền; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, tư vấn về xuất khẩu lao động năm 2019 trên địa bàn thị xã; phối hợp với Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tuần lễ đọc sách diễn ra từ ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2019 tại Trường THCS Lê Thuyết và trao tặng 150 đầu sách cho Thư viện trường.

- Làm việc với các ngành và địa phương liên quan đến diện tích đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ chuyển giao cho UBND xã Bình Điền (diện tích 110,9ha tại khoảnh 6, tiểu khu 136); làm việc với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà; Làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về giải quyết một số nội dung liên quan đến xử lý, liên thông hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thị xã; làm việc các ngành và UBND phường Hương Văn để nghe báo cáo về việc rà soát lò mổ tập trung tại phường và vận động chủ lò mổ để bàn giao mặt bằng xây dựng  dự án xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị xã.

- Tổ chức hội nghị thông qua đồ án quy hoạch Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây Nam QL1A, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; làm việc các ngành để thông qua kế hoạch triển khai Đề án phát triển Công nghiệp nông thôn của tỉnh trên địa bàn thị xã Hương Trà đến năm 2025.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lãnh đạo, cán bộ và nhân viên các cơ quan, đơn vị và tổ chức: Hội LH Phụ nữ, Hội Nông Dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT các xã, phường.

- Phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức làm việc với các ngành và hai địa phương: Quảng Thành và Hương Phong về việc bàn Phương án vớt bèo trên sông Kim Đôi.

- Tổ chức buổi làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông, Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh và các ngành liên quan về việc phối hợp thực hiện trang Truyền hình, phát thanh địa phương trên sóng Đài TRT tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho Cán bộ quản lý, nhân viên Y tế, nhân viên cấp dưỡng đối với các cơ sở giáo dục bậc mần non trên địa bàn thị xã; ra quân kết hợp ngày chủ nhật xanh triển khai thu vét bọ gậy và phun chủ động phòng chống dịch sôt xuất huyết trên địa bàn thị xã; Tổ chức Lễ Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề: “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”.

- Làm việc với Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại; làm việc với các ngành và UBND các xã, phường liên quan đến việc xử lý bèo trên địa bàn thị xã.

* Công tác Cải cách hành chính: Đoàn kiểm tra, phúc tra công tác Cải cách hành chính thị xã tiến hành kiểm tra các đơn vị UBND phường Hương Hồ, Hương Chữ, Hương Vân và UBND xã Hải Dương theo Kế hoạch số 2509/KH-UBND ngày 20/9/2019 về việc thực hiện thông báo kết luận công tác CCHC của UBND thị xã.

5. Công tác nội chính:

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện Kế hoạch số 2395/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 255/KL-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: Xảy ra 06 vụ, trong đó: 03 vụ trộm cắp tài sản (01 Hương Xuânư, 01 Bình Điền, 01 Hương Văn), 03 vụ cố ý gây thương tích, làm 03 người bị thương(Hương Hồ 01 vụ, Hương Toàn 01 vụ, Hương Thọ 01 vụ). Hiện Công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

+ Tin báo, tố giác tội phạm: tiếp nhận 03 tin báo cố ý gây thương tích: 01 vụ xảy ra tại xã Hương Thọ; 02 vụ xảy ra tại phường Hương Hồ. Hiện Công an thị xã Hương Trà đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, làm 01 người bị thương (Bình Điền 01 vụ, Hương Thọ 01 vụ). Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Tai nạn xã hội: Xảy ra 04 vụ làm chết 04 người, trong đó: 02 vụ đuối nước (Hương Hồ 01 vụ, Hương Thọ 01 vụ), 01 vụ giật điện xảy ra tại thôn Cổ Lão, xã Hương Toàn; 01 vụ tự tử xảy ra tại xã Hương Thọ.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 34 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 168 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 161 trường hợp; phạt tiền 66.589.000 đồng.

6. Công tác Hội đồng nhân dân:

- Ban Pháp chế HĐND thị xã đã tổ chức giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng và luân chuyển đội ngũ cán bộ viên chức trong ngành giáo dục trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2018 tại các đơn vị: Hải Dương, Tứ Hạ, Hương Xuân.

- Ban Kinh tế-xã hội HĐND thị xã đã tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thị xã từ năm 2016-2019 tại các đơn vị: Hải Dương, Hương Văn, Tứ Hạ, Hương Toàn, Phòng Kinh tế và Tài nguyên và Môi trường.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.084