Tìm kiếm thông tin
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, trong lĩnh vực câp thẻ Bảo hiểm y tế liên quan ngành Lao động-Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 24/10/2019

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND Bải bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế ban hành liên quan lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội.

 

Theo đó, UBND tỉnh TT Huế bải bỏ 02 Quyết định quy phạm pháp luật đó là: Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 về ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2019.

(Toàn văn Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019, Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2019  và  Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 được đăng tải tại Website Công báo tỉnh TT Huế http://congbao.thuathienhue.gov.vn )

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.052