Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi họp nghe các ngành báo cáo về việc rà soát lò mổ tập trung tại phường Hương Văn
Ngày cập nhật 24/10/2019

Ngày 17/10/2019 UBND thị xã ban hành Thông báo số 2767/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi họp nghe các ngành báo cáo về việc rà soát lò mổ tập trung tại phường Hương Văn.

 

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đặt vấn đề nội dung cuộc họp, các thành viên tham dự họp phát biểu, trao đổi ý kiến; đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Phòng Quản lý đô thị tại báo cáo số 889/BC-QLĐT ngày 09/10/2019 , giao trách nhiệm UBND phường Hương Văn báo cáo Đảng ủy phường và tổ chức công khai lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về việc quy hoạch và xây dựng cơ sở giết mổ tại phường Hương Văn; báo cáo UBND thị xã trước ngày 22/10/2019.

2. Về liên quan đến GPMB lò mổ:

- Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiến hành thẩm định điều kiện bồi thường, hoàn thành trước ngày 20/10/2019.

- Sau khi có kết quả thẩm định điều kiện bồi thường, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã sớm trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ.

3. Vấn đề khác:

Liên quan đến khu cải táng trong nghĩa trang nhân dân  phường Hương Văn: yêu cầu Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã khẩn trương kiểm tra, san lấp, làm phẳng mặt bằng để thực hiện việc di dời mồ mã của Dự án xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị xã.

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 14 giờ, ngày 13/9/2021, tại điểm cầu Hội trường Phòng...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.148