Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt Danh sách Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và Hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý III năm 2019
Ngày cập nhật 24/10/2019

Ngày 18/10/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý III năm 2019.

 

Theo Quyết định, tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ tiền điện: 1.087  hộ, với số tiền: 149.914.000 đồng; tổng số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện: 157 hộ, với số tiền: 20.378.000 đồng.

 Tập tin đính kèm: Quyết định số 1280/QĐ-UBND, ngày 18/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà

 

Tập tin đính kèm:
Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.069