Tìm kiếm thông tin
Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Phòng Chống tham nhũng và Luật Giáo dục
Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Phòng Chống tham nhũng và Luật Giáo dục. Hội nghị có sự tham gia của hơn 120 đại biểu là Hiệu trưởng và kế toán các Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở. Ngoài giới thiệu khái quát chung về các Luật, Hội nghị đã nghe các báo cáo viên thông tin những điểm mới cơ bản của các Luật.  

 

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua vào tháng 11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm 10 chương với 96 điều, có nhiều quy định mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13), như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả việc xử lý người có hành vi tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quy định việc áp dụng Luật đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định thành một chương riêng về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể hóa và đề cao vai trò của người đứng đầu; bổ sung các quy định thể hiện tính nghiêm minh trong xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, thay thế Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13. Luật gồm 9 Chương với 115 điều, quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục. Luật số 43/2019/QH14 có những điểm mới cơ bản: Bổ sung quy định cụ thể về hướng nghiệp, phân luồng và liên thông trong giáo dục; định Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học; quy định học sinh sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học.

 

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.879
Truy câp hiện tại 680