Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc để giải quyết các vướng mắc liên quan đến hồ sơ đo đạc phục vụ GPMB
Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 28 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi làm việc để giải quyết các vướng mắc liên quan đến hồ sơ đo đạc phục vụ GPMB và tiến độ GPMB các công trình dự án trên địa bàn thị xã.

 

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đặt vấn đề nội dung cuộc họp và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, tổng hợp tiến độ GPMB tất cả các công trình đang triển khai trên địa bàn thị xã, báo cáo UBND thị xã trước ngày 10/11/2019.

2. Công tác thực hiện GPMB dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn:

2.1. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

+ Trình phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của phường Hương An, Hương Xuân, Hương Chữ, xã Hương Thọ trước ngày 30/10/2019. Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định các nội dung trên trước ngày 03/11/2019.

+ Trình phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất đối với 41 trường hợp đất nông nghiệp và 05 trường hợp mổ mả tại phường Hương Hồ trước ngày 03/11/2019. Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định các nội dung trên trước ngày 05/11/2019.

+ Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (của các đơn vị: VNPT, Điện lực, Viettel, Công ty TNHH NNMTV XD &CN TT Huế…): Rà soát, bổ sung  hồ sơ để gửi các sở, ngành thẩm định và trình phê duyệt theo quy định trong tháng 11/2019.

+ Rà soát, tổng hợp tham mưu UBND thị xã văn bản xin chấp thuận đối với phương án di dời, lắp đặt, xây dựng lại các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, hoàn thành trước ngày 04/11/2019.

+Đối với mồ mã: tiếp tục thực hiện việc thông báo đăng ký kê khai, cắm thẻ và tổ chức kiểm kê theo kế hoạch.

+Đối với nhà ở: Tập trung lực lượng để kiểm kê các hộ còn lại, rà soát, trình thẩm định điều kiện bồi thường trước ngày 25/11/2019.

+ Đối với các hộ dân có sử dụng đất xâm canh trong đất của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền phong quản lý, đã được UBND tỉnh cấp giấy CNQSD đất tại xã Hương Thọ, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, tham mưu UBND thị xã báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Liên quan đến công tác đo đạc:

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh (đơn vị đo đạc) theo đúng quy định pháp luật.

Đề nghị Trung tâm kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đo đạc cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương; chỉnh lý hồ sơ đo đạc có sai sót kịp thời và bàn giao sản phẩm đo đạc về Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định.

2.2. UBND các phường, xã:

Việc xác nhận nguồn gốc đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/NĐ-CP: Đối với các trường hợp chưa được cấp giấy CNQSD đất, giấy CNQSD đất đã cấp nhưng thất lạc. Yêu cầu UBND các phường, xã dựa trên cơ sở hồ sơ giao theo Nghị định 64/NĐ-CP, danh sách theo dõi cấp giấy CNQSD đất lưu trữ tại các phường, xã để kiểm tra, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, có nội dung cam kết việc chưa được cấp giấy CNQSD đất, giấy CNQSD đất đã cấp nhưng thất lạc vào nội dung xác nhận nguồn gốc tại Tờ khai nguồn gốc sử dụng đất làm cơ sở phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất.

2.3.  Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã:  hoàn chỉnh hồ sơ, gửi các sở, ban ngành để trình phê duyệt chủ trương đầu tư các khu tái định cư còn lại và trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các khu đã có quyết định chủ trương đầu tư, tiến hành thông báo và tổ chức đấu thầu theo quy định.

3. Công tác thực hiện GPMB Dự án Đường dây 500Kv Quảng Trạch - Dốc sỏi đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà:

- Trung tâm PTQĐ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình thẩm định điều kiện bồi thường các địa phương: Hương Bình, Hương Vân trước ngày 04/11/2019; tiến hành công khai trực tiếp và trình phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ trước ngày 30/11/2019 theo chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ thị xã.

- Yêu cầu UBND phường Hương Hồ, UBND xã Bình Thành khẩn trương hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất trước ngày 03/11/2019.

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 770