Tìm kiếm thông tin
Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 07/11/2019

Đảng bộ xã Hương Toàn cần xây dựng kế hoạch và có các giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng Hương Toàn trở thành Phường phát triển với kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại, đồng bộ, lối sống đô thị văn minh, môi trường sinh thái trong sạch.

 

Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xác định tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị.

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020:

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 14,58%; duy trì cơ cấu kinh tế đúng hướng “TTCN, xây dựng - Dịch vụ thương mại - nông nghiệp”; trong đó: TTCN, xây dựng tăng 16,9% - Dịch vụ tăng 20,5%; Nông nghiệp tăng 2,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 302 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt trên 8.000 tấn. Giá trị sản xuất bình quân/1ha canh tác: 80,03 triệu đồng/năm; thực hiện tốt việc chuyển đổi sản xuất cây trồng, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, trồng cây ăn quả (quýt). Thu nhập bình quân đầu người dự ước đến năm 2020 đạt 41,74 triệu đồng/người/năm.Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2020 là 75,33%. Các thành phần kinh tế phát triển khá và ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đời sống, 02 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá ổn định, kinh doanh các dịch vụlãi bình quân đạt 1,5 tỷ đồng/năm; Hiện có 04 làng nghề hoạt động ổn định như: bún tươi Vân Cù (đã đăng ký thương hiệu), rượu gạo Dương Sơn; cốm An Thuận, nón lá, bánh gói Hương Cần,...

Đã quan tâm đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, có 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, hằng năm có 99,7% hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa.Các thiết chế văn hoá được sử dụng có hiệu quả. Thường xuyên chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa.

Về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được chú trọng. Thường xuyên quan tâm công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi và chấp hành các chủ trương của Đảng, nhất là về chống những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. Có 80% trưởng thôn là đảng viên, 54% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (12 thôn); đã tách chi bộ ghép thành 2 chi bộ độc lập: Cổ lão, Dương Sơn (người Công giáo).Triển khai thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đăng ký và duy trì hoạt động hiệu 16 mô hình dân vận khéo của tập thể và cá nhân.

Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng chưa toàn diện, sức cạnh tranh thấp, mức độ tăng trưởng về giá trị sản xuất không cao. Việc quảng bá các loại hình nông sản, các sản phẩm đặc trưng để liên kết phát triển du lịch và sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Các thành phần kinh tế tham gia hoạt động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại có quy mô nhỏ, chưa phát triển thêm ngành nghề mới, số doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại còn ít. Nông nghiệp phát triển chưa toàn diện và thiếu bền vững. Công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường còn thiếu chặt chẽ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, chưa hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa cao; chưa làm tốt công tác phát hiện và nhân rộng điển hình trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân có mặt còn thiếu quyết liệt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Thị ủy vào sáng ngày 18/10/2019: Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phụ trách Đảng bộ thị xã nhấn mạnh: đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Hương Toàn trong nhiệm kỳ qua đã không ngừng nỗ lực phấn đấu lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra; quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững; có nhiều cố gắng trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng… góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII. Có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt; Nổi bật là đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.Tuy nhiên, còn 01 chỉ tiêu khó đạt (trường đạt chuẩn quốc gia). Đồng thời yêu cầu Đảng bộ xã Hương Toàn phải xác định hướng đi của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng xã thành phường theo quy hoạch chung của thị xã; vì vậy cần phối hợp với các ban, ngành thị xã để đưa ra những giải pháp thiết thực, khả thi và huy động toàn lực thực hiện thật tốt Chương trình trọng điểm kết hợp các đột phá trọng tâm mà Đảng bộ đã chọn.Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và quản lý đất đai.

Về nhiệm vụ trước mắt, Đảng bộ xã Hương Toàn đượcchọn là đơn vị đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; vì vậy phải chuẩn bị nhân sự, dự thảo báo cáo chính trị, xây dựng kế hoạch lãnh đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc thật tốt tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025theo kế hoạch của Thị ủy (hoàn thành trước ngày 15/12/2019).

 

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 15/6/2021, Ths.Bs Hoàng Trọng Quý –Phó...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.400.762
Truy câp hiện tại 3.531