Tìm kiếm thông tin
Lương cơ sở năm 2020 được đề xuất tăng lên mức 1,6 triệu đồng/tháng
Ngày cập nhật 07/11/2019

Vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo Quốc hội về thực hiện Ngân sách năm 2019, kế hoạch năm 2020. Trong đó, nội dung được quan tâm là việc đề xuất mức lương cơ sở năm 2020 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng, tăng thêm 110.000 đồng/tháng so với mức hiện tại.

 

Mức lương cơ sở được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội... được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở cấp tỉnh, huyện, xã, đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Nếu việc đề xuất mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì đây sẽ là mức tăng cao nhất trong vài năm trở lại đây. Đồng thời, việc tăng lương này cũng sẽ kéo theo hàng loạt những phụ cấp, lợi ích tăng theo tương ứng.

STT

Thời gian

Lương cơ sở

Mức tăng

1

Từ 01/07/2013 - hết tháng 4/2016

1.150.000 đồng  

100.000 đồng  

2

Từ 01/05/2016 - hết tháng 6/2017

1.210.000 đồng     

60.000 đồng  

3

Từ 01/07/2017 - hết tháng 6/2018

1.300.000 đồng     

90.000 đồng  

4

Từ 01/07/2018 - hết tháng 6/2019

1.390.000 đồng     

90.000 đồng  

5

Từ 01/07/2019

1.490.000 đồng     

100.000 đồng  

6

Dự kiến năm 2020

1.600.000 đồng     

110.000 đồng  

Ngoài ra, theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; từ năm 2021 sẽ bãi bỏ hoàn toàn mức lương cơ sở này thay vào đó sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

 

Quỳnh Trang - Ban QLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.060