Tìm kiếm thông tin
Lễ Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 07/11/2019

Sáng ngày 4/11/2019, UBND thị xã Hương Trà tổ chức Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà.

 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà được thành lập trên cơ sở chuyển nhiệm vụ sự nghiệp về văn hóa, thể thao của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã sáp nhập với Đài Truyền thanh thị xã. Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Trung tâm có 1 Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc, với 3 bộ phận chuyên môn, gồm: Thông tin, tuyên truyền; Hành chính – Tổng hợp; Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Phát biểu tại buổi công bố, Ông Lê Hồng Thắng – UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao mới được thành lập. Đồng thời mong rằng, tập thể Trung tâm luôn quyết tâm trong công việc, đoàn kết nội bộ, sáng tạo, đổi mới trong công tác, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 685