Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng
Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 15 tháng 10  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghì  đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).Danh sách chi tiết như sau:

 

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Mức hỗ trợ

 
 
 

1

Phan Quang Cường

12/06/1957

Tổ dân phố 1, phường Hương Hồ

Con

Mai Thị Diệu

1916

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

5.400.000

 

2

Hà Văn Thắng

25/01/1962

Tổ dân phố 2, phường Hương Chữ

Con

Hà Văn Đực

1934

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

5.400.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

10.800.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.583