Tìm kiếm thông tin
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 07/11/2019

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động-TB&XH thị xã về việc thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng Bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã kể từ tháng 11 năm 2019.  

 

Vào ngày 29/10/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng Bảo trợ xã hội cho 63 trường hợp. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp hệ số trợ cấp và thời gian được hưởng trợ cấp của các đối tượng theo danh sách đính kèm tại Quyết định.

Tệp đính kèm:  Quyết định số 1337ngày 29/10/2019

 

Tập tin đính kèm:
Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.059