Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động
Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1353 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) từ nguồn kết dư ngân sách hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để luyện tập tham gia Hội thao thể dục thể thao Bộ Chỉ huy quân sự năm 2019.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán ngân sách địa phương theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 760