Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí tiền lương tăng thêm theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 12/11/2019

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 776.086.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm tám mươi sáu ngàn đồng) từ nguồn huy động làm lương năm 2019 và nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh để phân bổ kinh phí tiền lương, các khoản theo lương tăng thêm theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã. Danh sách phân bổ như sau:

   

Đvt: 1.000 Đồng

Đơn vị

 Số tiền

Ghi chú

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

              21.601

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

              15.186

 

Phòng Y tế

                7.036

 

Phòng Tư Pháp

              16.584

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

              41.812

 

Phòng Văn hóa thông tin

              29.103

 

Thanh tra

              24.574

 

Phòng Kinh tế

              34.425

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

              38.432

 

Văn phòng HĐND & UBND

              99.014

 

Phòng Nội vụ

              29.469

 

Phòng Quản lý đô thị

              14.709

 

Đội Quy tắc đô thị

              14.501

 

Trung tâm phát triển quỹ đất

              13.383

 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

              47.433

 

Đài Truyền thanh

              11.681

 

Hội Chữ thập đỏ

                4.623

 

Trung tâm GDNN - GDTX

              65.269

 

Thị ủy

           151.327

 

Hội Liên hiệp phụ nữ

              20.395

 

Hội Nông dân

              14.753

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

                9.494

 

Ủy ban MTTQ VN thị xã

              24.169

 

Hội Cựu chiến binh

                9.950

 

Thị Đoàn

                9.243

 

Hội người tù yêu nước

                1.320

 

Hội người cao tuổi

                1.320

 

Hội cựu thanh niên xung phong

                1.320

 

Hội Luật gia

                1.320

 

Hội Nạn nhân CĐ Da cam/Dioxin

                1.320

 

Hội Người khuyết tật

                1.320

 

Tổng cộng

             776.086

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 393