Tìm kiếm thông tin
Ban hành Quy định quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/11/2019

Ngày 28 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký,  với mục đích nhằm tăng cường quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở để triển khai các công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai kêu gọi đầu tư các dự án ven biển theo quy định.

 

- Trong đó quy định về kết nối hạ tầng kỹ thuật; các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên; khu vực hạn chế phát triển và khu vực không được phép xây dựng; quy định kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc.

- UBND thị xã Hương Trà và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:

+ Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 10 Quy định này.

+ Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tại khu vực ven biển thuộc địa bàn quản lý theo Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016;

+ Tổ chức quản lý các quy hoạch, dự án đầu tư tại khu vực ven biển thuộc địa bàn quản lý tuân thủ theo quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- UBND các xã, thị trấn ven biển:

+ Tổ chức quản lý chặt chẽ việc xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư tại các khu vực ven biển căn cứ trên quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong đó, lưu ý gắn liền công tác quản lý bờ biển với các tiêu chí phát triển đô thị, tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

+ Vận động nhân dân tham gia công tác khoanh vùng, trồng cây phủ xanh các khu vực nghĩa trang hiện có; tiến tới di dời mồ mả vào các khu nghĩa trang tập trung theo quy hoạch.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc vi phạm nội dung của Quy định này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tập tin đính kèm:
Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.069