Tìm kiếm thông tin
Tổ chức Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (09/11)
Ngày cập nhật 12/11/2019

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (09/11). Tham dự buổi Hưởng ứng có các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã; Đại diện lãnh đạo, Công an và công chức tư pháp- hộ tịch của 16 xã, phường. Đồng chí Lê Hồng Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã – Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã chủ trì.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã – Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã nhấn mạnh trong thơi gian 06 năm qua thực hiện Ngày Pháp luật, là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, thực sự phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản như: Bộ Luật dân sự, Bộ Luật hình sự, Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân, Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Hộ tịch, Luật Tiếp công dân, Luật hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo, Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng và một số quy định của Luật thi hành án hình sự về án treo và cải tạo không giam giữ ngoài ra các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động nâng cao gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành; chủ động học tập, nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện và thi hành thể chế, chính sách; tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thi hành công vụ

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều tồn tại như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, công tác triển khai, phổ biến văn bản, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong Lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019, đồng chí yêu cầu cần nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được và xây dựng giải pháp mang tính chiến lược, bền vững, lâu dài để mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đoàn thể, tổ chức thật sự có ý thức “Thượng tôn pháp luật”, thật sự “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.

Trên tinh thần đó Hưởng ứng Ngày pháp luật các đại biểu tham dự hội nghị được phổ biến một số nội dung Luật quan trọng như: Luật Giáo dục và Luật thi hành án hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2019.

 

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 15/6/2021, Ths.Bs Hoàng Trọng Quý –Phó...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.400.762
Truy câp hiện tại 3.516