Tìm kiếm thông tin
Thực hiện quy chế phối hợp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh TT Huế
Ngày cập nhật 21/11/2019

Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh TT Huế ban hành Quyết định số 64  /2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh TT Huế

 

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019, thay thế Điều 8, Điều 9 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 và Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế.

Kèm theo tệp Quyết định:

 

Tập tin đính kèm:
Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.085