Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
Ngày cập nhật 21/11/2019

Ngày 12 tháng 11  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 21.600.000 đồng (Hai mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Danh sách chi tiết như sau:

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Trần Thị Hoa

1958

Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân

Vợ

Nguyễn Văn Hiển

1956

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

14/10/2019

 

2

Nguyễn Thị Thường

1962

Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Hương Xuân

Em

Nguyễn Thị Hường

1950

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

30/09/2019

 

3

Nguyễn Công Chụy

1967

Tổ dân phố Phú Ổ 1, phường Hương Chữ

Con

Nguyễn Công Thương

1929

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

20/10/2019

 

4

Hồ Thị Hạnh

1958

Tổ dân phố 6, phường Hương Hồ

Con

Nguyễn Thị Cháu

1925

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

29/07/2019

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.018