Tìm kiếm thông tin
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của HĐND tỉnh
Ngày cập nhật 25/12/2019

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã đã Ban hành Công văn số 3109/UBND-NV về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND  ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu UBND các xã, phường triển khai, sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/5/2019 của Chính phủ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người họa động không chuyên trách đôi dư sau khi sắp xếp.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 281