Tìm kiếm thông tin
Chương trình làm việc tháng 12/2019 của UBND thị xã
Ngày cập nhật 25/12/2019

Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2019 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2019; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 12/2019 với các nội dung chính sau:

 

 

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

(Tháng 12)

1

Tham dự Hội nghị Thị ủy lần thứ 19 thông qua NQ KT-XH, QPAN năm 2020

VP HĐND- UBND, TCKH

Đ/c CT và các PCT

Tuần 2

2

Làm việc với ngành Kinh tế chỉ đạo công tác XD đề án tái cơ cấu NN

P. Kinh tế

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 2

3

Đi kiểm tra các công trình thuộc Chương trình mục tiêu xây dựng NTM các xã

P.Kinh tế

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 2

4

Tham dự Họp HĐND lần thứ 9, khóa VI

VP HĐND - UBND

Đ/c CT và các PCT

Tuần 3

5

Kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập QĐNDVN và 30 năm ngày hội QP toàn dân

BCH Quân sự

 Đ/c CT và các PCT

 

Tuần 3

6

Họp UBND kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND.

 

VP HĐND - UBND, Nội vụ

CT các PCT, thành viên UBND

Tuần 3

7

Làm việc với các ngành TNMT, Thanh tra

TNMT, Thanh tra

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

8

Họp đánh giá công tác CCHC năm 2019

P. Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Thắng

Tuần 3

9

Chỉ đạo GPMB đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường dây 500kv, các công trình trọng điểm phát triển du lịch

P.Kinh tế, P.QLĐT,

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 3

10

Tổ chức bàn giao đất tái định cư cho 3 hộ dân tại KCN Tứ Hạ

P.TNMT,

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 3

11

Xác nhận diện tích đã đền bù, GPMB tại KCN Tứ Hạ

P.TNMT,

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 3

12

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm đất đai tại lò gạch phường Hương Hồ

P.TNMT,

Thanh tra

 

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 3

13

Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản năm 2019

P.QLĐT

Ban QLDA ĐTXD

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

14

Họp Hội đồng thi đua năm 2019

P. Nội vụ

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Lê Hồng Thắng

Tuần 4

15

Họp bàn kế hoạch của UBND thị xã về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân

VHTT, TTVH-TT-TT, TCKH, VP HĐND và UBND

Đ/c Lê Hồng Thắng

Tuần 4

16

Làm việc với các ngành triển khai NQ HĐND thị xã về phát triển KTXH năm 2020

VP HĐND - UBND, P.TCKH, P.Kinh tế, P.QLĐT

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

17

Họp triển khai kế hoạch KTXH, dự toán ngân sách và các chương trình trọng điểm phát triển KTXH năm 2020 của thị xã

Văn phòng,

P.TCKH,

P.QLĐT,

P. Kinh tế

Đ/c CT và các PCT

Tuần 4

18

Ban hành các Quyết định của UBND thị xã về kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2020

Văn phòng,

P.TCKH

 

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

19

Chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Triều Sơn Trung xã Hương Toàn

P.TNMT,

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 4

20

Họp giao ban định kỳ thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác

Văn phòng,

P.TCKH

Đ/c CT và các PCT

Tuần 4

Yêu cầu các đ/c thành viên UBND thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Chương trình cụ thể hàng tuần để được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 232