Tìm kiếm thông tin
Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức kỳ họp thứ 09 khoá VI nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 25/12/2019

Ngày 18/12-19/12/2019, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức kỳ họp thứ 09 khoá VI nhiệm kỳ 2016-2021; Tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ tập trung xem xét đánh giá một cách tổng quát tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2019; Bàn và quyết nghị các giải pháp, nhiệm vụ năm 2020; Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kiện toàn công tác nhân sự HĐND và UBND và một số nội dung quan trọng khác.

 

Đến tham dự kỳ họp có ông Hồ Văn Hải - UVTV Tỉnh ủy - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã; ông Trần Duy Tuyến - Tổ trưởng tổ đại biểu số 03 tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã;; ông Nguyễn Vĩnh Sinh-Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Đỗ Văn Đính - Giám đốc Công ty Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế và bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Ban chuyên trách Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh - đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã; các đồng chí Phó các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh; các đồng chí Thường vụ Thị ủy, Thành viên UBND, Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp thị xã; chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã.

Nhìn chung, tình hình kinh tế thị xã  năm 2019 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, kinh tế trong nước phục hồi chậm. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thị uỷ cùng với sự chỉ đạo, điều hành năng động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự nổ lực, phấn đấu của toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn thị xã; do vậy năm 2019 đã thu được những thành tựu quan trọng, cụ thể trên các mặt như sau: giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 18,6% so năm 2018; Công nghiệp - xây dựng duy trì được tốc độ tăng trưởng, tăng 16,6% so năm trước; Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 2%.; Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 ước đạt 317 tỷ đồng, đạt 118,2% dự toán tỉnh giao và 109,9% so chỉ tiêu phấn đấu cả năm, chi ngân sách địa phương chấp hành nghiêm Quyết định của UBND tỉnh về điều hành ngân sách nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Về triển khai công tác đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện khoảng 1.550 tỷ đồng; đã triển khai tốt kế hoạch đầu tư công năm 2019. Công tác chuẩn bị đầu tư công năm 2020 đảm bảo theo quy định hiện hành...Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định và đề xuất danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển khá toàn diện. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, chú trọng công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định.

Sau khi nghe các báo cáo và phát biểu gợi ý của chủ tọa, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả đạt được; qua đó, các đại biểu đã thảo luận một số ý kiến liên quan đến một số vấn đề như: xây dựng nông thôn mới cần tập trung nguồn vốn; quan tâm phân bổ kinh phí để sửa chữa các tuyến kênh mương nội đồng và một số tuyến đường giao thông hiện đã bị hư hỏng, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, đầu tư để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác thu ngân sách, chuyển đổi cơ cấu cây trông; công tác quy hoạch; vấn đề ô nhiễm môi trường,….đồng thời đại biểu đã chất vấn các nội dung:

1. Trên cở sở duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1700/QĐ-UBND ngày 29/7/2008; Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện Quy hoạch nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Ngày 30/6/2017, UBND Tỉnh đã ban hành kế hoạch 142/KH-UBND để triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được phân công (theo phụ lục đính kèm Kế hoạch 142/KH-UBND). Trong khi các nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu triển khai thực hiện nhưng đã có sự chồng chéo trong quy hoạch (như: Nghĩa trang tại phường Hương Văn mới xây dựng không đúng với vị trí định hướng quy hoạch được duyệt tại Quyết định 1700/QĐ-UBND,…); tình trạng người dân tự phát trong việc chôn cất, cải táng, tạo mộ gió để chiếm đất, đầu cơ mua bán đất mồ mả không nằm trong vùng quy hoạch chưa được ngăn chặn kịp thời, đang diễn ra ngày càng phức tạp. Làm phá vỡ quy hoạch, lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH ở địa phương. Đề nghị cơ quan chức năng cho biết trách nhiệm các cấp, các ngành; phương hướng giải quyết trong thời gian đến.

2. Năm 2016, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND xã Bình Điền triển khai kế hoạch xây dựng xã Bình Điền đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã được Thị ủy, HĐND thị xã thống nhất thông qua. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai xây dựng xã Bình Điền đạt chuẩn nông thôn mới rất chậm. Quy hoạch NTM chưa được phê duyệt, Đề án xây dựng NTM chưa có, trong khi sắp tới lại chuẩn bị sắp nhập xã Bình Điền với xã Hồng Tiến nên việc xây dựng xã Bình Điền đạt chuẩn nông thôn mới dự báo khó thực hiện hơn, làm ảnh hưởng chung đến mục tiêu của thị xã. Đề nghị cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm, phương hướng giải quyết trong thời gian đến.

3. Tại kỳ họp thứ 04 HĐND thị xã khóa VI, đại biểu HĐND thị xã đã chất vấn nội dung tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Cơ quan chức năng đã trả lời và hứa sẽ triển khai một số giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. Tuy nhiên tình trạng chậm tiến độ các công trình xây dựng cơ bản vẫn chưa được cải thiện và có chiều hướng gia tăng. Đề nghị UBND thị xã cho biết nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

4. Theo Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế, tại thị xã Hương Trà có quy hoạch 4 điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Tuy nhiên, hiện nay chỉ mới triển khai xây dựng được một cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Bình Điền. Còn 3 cơ sở trong quy hoạch chưa thống nhất địa điểm xây dựng. Đây là yêu cầu rất cấp thiết nhằm hạn chế việc giết mổ nhỏ lẻ, tự phát gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Đề nghị UBND thị xã cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của các ngành, các cấp; phương hướng giải quyết.

5. Việc tổ chức thực hiện Quyết định 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà trước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn thị xã Hương Trà được thực hiện khá tốt. Qua hơn hai năm thực hiện cho thấy đa số người dân đều chấp hành. Tuy nhiên, qua theo dõi nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải đạt tỷ lệ thấp và có chiều hướng giảm (năm 2018 chỉ đạt 65,6%, kế hoạch giao 5.385.426 đồng, thực hiện 1.977.098 đồng, truy thu 1.557.183 đồng. Đến năm 2019 chỉ đạt 29,1%, kế hoạch giao 9.286.574.000 đồng, thực hiện được 2.698.620.000 đồng). Việc nảy ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu và nguồn chi của thị xã nếu do nào củng bù chi. Đề nghị UBND thị xã cho biết trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban liên quan. Hướng giải quyết trong thời gian tới như thế nào?

Theo sự phân công của UBND thị xã, các ngành đã trả lời các nội dụng của đại biểu chất vấn tại kỳ họp.

Thay mặc UBND thị xã, ông Hà Văn Tuấn - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu của đại biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thị xã đã tiến hành các thủ tục theo luật định về công tác nhân sự, theo đó đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021; Sau khi đối chiếu, soát xét một cách toàn diện việc thực hiện các Nghị quyết HĐND thị xã đã đề ra từ đầu năm cùng với việc bàn bạc thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến mọi mặt đời sống của nhân dân. HĐND thị xã đã thống nhất và thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 bế mạc vào lúc 11h05phút ngày 19/12/2019.

 

Phan Thị Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 264