Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc hoàn trả kinh phí đối với khoản nợ vay từ ngân sách tỉnh
Ngày cập nhật 31/12/2019

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 5.550.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất để trả nợ vay cho ngân sách tỉnh, số kinh phí thị xã vay thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và bê tông giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay ưu đãi.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng  Tài chính – Kế hoạch lập thủ tục hoàn trả số kinh phí nêu trên cho ngân sách tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.787