Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo học kỳ I năm học 2019-2020
Ngày cập nhật 31/12/2019

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1755 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 111.551.000 đồng (Một trăm mười một triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho các trường Mầm non trực thuộc thị xã để hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ học kỳ I năm học 2019-2020 theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo danh sách đính kèm:

 

STT

Đơn vị

Số tiền được hỗ trợ/tháng

Số trẻ được hỗ trợ

Số tháng
được hỗ trợ

Số tiền (đồng

Ghi chú

1

Mầm non Tứ Hạ

149.000

5

4

2.980.000

 

2

Mầm non Hương Văn

149.000

4

4

2.384.000

 

3

Mầm non Hương Vân

149.000

3

4

1.788.000

 

4

Mầm non Hương Xuân

149.000

8

4

4.768.000

 

5

Mầm non Hương An

149.000

8

4

4.768.000

 

6

Mầm non Hương Chữ

149.000

7

4

4.172.000

 

7

Mầm non Hương Hồ

149.000

9

4

5.364.000

 

Mầm non Hương Hồ

139.000

1

5

695.000

HK II NH 18-19

8

Mầm non Hương Vinh

149.000

4

4

2.384.000

 

9

Mầm non Hương Toàn

149.000

8

4

4.768.000

 

10

Mầm non Hương Phong

149.000

17

4

10.132.000

 

11

Mầm non Hải Dương

149.000

4

4

2.384.000

 

12

Mầm non Bình Điền

149.000

10

4

5.960.000

 

13

Mầm non Bình Thành

149.000

17

4

10.132.000

 

14

Mầm non Hương Thọ

149.000

8

4

4.768.000

 

15

Mầm non Hương Bình

149.000

3

4

1.788.000

 

16

Mầm non Hồng Tiến

149.000

71

4

42.316.000

 

TỔNG CỘNG

 

187

 

111.551.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.822