Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV năm 2019
Ngày cập nhật 31/12/2019

I. TÌNH HÌNH:

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Về trồng trọt: Cây sắn đã thu hoạch được khoảng 559 ha/723 ha sắn đã trồng, còn lại 164 ha chưa thu hoạch (Hồng Tiến 10ha, Bình Điền 10ha, Bình Thành 15ha, Hương Chữ 15ha, Hương Bình 20ha, Hương Văn 20ha, Hương Xuân 58ha…); năng suất ước đạt 178 tạ/ha. Ngoài ra, bà con đang chăm sóc khoảng 95 ha rau màu vụ đông (Hương An: 45ha, Hương Chữ: 25ha, Hương Xuân: 20ha…)

 

* Tình hình sâu bệnh:

- Cây rau: Hành lá Dòi đục cọng hành chủ yếu dòi non, mật độ phổ biến 5- 10 con/m2, nơi cao 15- 20 con/m2; sâu xanh da láng mật độ phổ biến 5-10 con/m2; trên rau cải, đậu cove: Sâu ăn lá đang tuổi 2,3,4 mật độ 5-7c/m2.

- Cây sắn:  Diện tích sắn nhiễm bệnh khảm lá giảm còn lại khoảng 92ha, (Tứ Hạ 5ha, Hương Văn 07ha, Hương Vân 10ha, Hương Chữ 15ha và Hương Xuân 55ha), trong đó: tỷ lệ bệnh dưới 30%: 73ha; tỷ lệ bệnh 30- 70%: 19ha. Sắn ở vùng gò đồi Hương Thọ, Bình Điền, Bình Thành, Hương Bình chưa phát hiện bệnh.

b) Về chăn nuôi: Đến ngày 15/11/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 14/16 phường, xã (còn 02 đơn vị chưa phát sinh dịch: Bình Thành và Hồng Tiến): 103 thôn có dịch, 1.573 hộ có dịch với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 8.464 con; tổng trọng lượng là 616.075 kg, trong đó: Lợn nái và đực giống 2.683 con, lợn thịt 4.593 con, lợn con 1.188 con.

* Công tác phòng chống dịch: Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 4.600 lít (Bencocid, Iotdin) và hơn 150 tấn vôi. Đồng thời, triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin lỡ mồm long móng cho đàn trâu bò đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

- Đến nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã cấp kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi cho các xã, phường với số tiền hơn 10 tỷ đồng, trong đó: Đợt 1 UBND các xã, phường đã tổ chức chi trả cho các hộ dân ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 17/5/2019 đến ngày 26/6/2019 với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và đợt 2 với số tiền hơn 8 tỷ đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng giai đoạn 27/6/2019 đến 31/7/2019. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đang tổng hợp số liệu các hộ dân ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/9/2019 với số tiền dự tính hơn 5 tỷ đồng.

 

2. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu được 121,442 tỷ đồng, bằng 85,4 % dự toán tỉnh giao và 74,5 % chỉ tiêu phấn đấu; trong đó: Thu ngoài quốc doanh 39,174 tỷ đồng, đạt 97,9 % dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất 35,716 tỷ đồng, đạt 89,3 % dự toán tỉnh giao và 59,5 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác.

Trong tháng đã tổ chức đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất được hơn 55,3 tỷ đồng; trong đó: 43 lô đất tại khu quy hoạch Triều Sơn Trung xã Hương Toàn (43 tỷ đồng) và 10 lô đất tại khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (11,3 tỷ đồng).

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn:

- Ngày 20/9/2019, UBND thị xã phê duyệt Quyết định bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với tổng giá trị là 9.512.919.000 đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

 - Về phương án tái định cư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang công khai lấy ý kiến về Phương án tái định cư để các hộ dân tham gia ý kiến theo quy định.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê 38 hộ ảnh hưởng. Hiện, Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính để UBND phường Hương Văn có cơ sở xác nhận nguồn gốc đất. 

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; điều chỉnh hồ sơ đo đạc các trường hợp có sai sót chủ đầu tư mới cung cấp hồ sơ địa chính, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định điều kiện.

            * Đường Trung tâm xã Hương Toàn (giai đoạn 2):

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã trình Phòng Tài nguyên và Môi trương thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất 31 trường hợp. Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định.

* Khu tái định cư thủy diện Hương Vinh:

Ngày 15/11/2019, phòng Tài nguyên và Môi trường đã thông báo thẩm định điều kiện về đất và tài sản gắn liền với đất cho 08 hộ gia đình, cá nhân. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang áp giá công khai phương án theo quy định.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương:

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm (dưa hấu).

- UBND thị xã đã họp dân thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ cho 61 hộ gia đình ảnh hưởng đất lúa.

- Đối với 32 hộ đất trồng cây hàng năm (dưa hấu), Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang rà soát hồ sơ pháp lý để dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ.

* Dự án Khu nghĩa trang Hương Văn:

Về đất và tài sản: Đã tạm ứng 50% cho 24 hộ để thi công phần quy hoạch cát táng để di dời các dự án trên địa bàn Hương Văn. Hiện, phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

- Tiếp tục kiểm kê về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến Chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê kiểm đếm.

- UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho Trại giam Bình Điền đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả tiền cho Trại giam Bình Điền.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Về tiến độ kiểm kê: Đã tổ chức kiểm kê về đất và tài sản trên đất cho 479/486 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên toàn tuyến. Hiện, Tổ công tác đang tiếp tục mời 07 hộ gia đình còn lại (xã Hương Thọ) để kiểm kê theo kế hoạch.

- Về phê duyệt giá trị, chi trả tiền: Đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất (03 đợt) với tổng giá trị là 3.441.325.000 đồng. Đồng thời, phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định và tham mưu UBND thị xã phê duyệt 02 quyết định với tổng giá trị là 1.859.144.000 đồng (Đoạn qua phường Hương Xuân, Hương Chữ và Hương Thọ: 1.197.756.000 đồng; Đoạn qua phường Hương Hồ: 661.338.000 đồng)

            - Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật: Sở Giao thông - Vận tải đang thẩm định hồ sơ các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của 03 đơn vị (Trung tâm Viễn thông Hương Trà, Công ty TNHH NNMTV XD&CN TT- Huế và  Công ty Điện lực TT Huế)

- Về bàn giao mặt bằng: Đến nay đã bàn giao mặt bằng cho Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh khoảng 2,2km.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với Thường trực, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm tra giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh liên quan đến địa bàn thị xã; Làm việc với Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã từ năm 2016 đến nay.

- Làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã;

- UBND thị xã tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc thông tin dự án thích ứng biến đổi khí hậu vận động nguồn tài trợ từ quỹ khí hậu Quốc tế Luxembourg (ICF), Qũy khí hậu xanh (GCF) và cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng dự án trên; Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh (theo Quyết định số 269/QĐ-STNMT ngày 22/10/2019) về việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần; Làm việc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các xã, phường về công tác triển khai phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã.

- Làm việc với các ngành để nghe báo cáo đóng góp và định hướng phát triển của các ngành và đơn vị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và phương hướng Đại hội XIV của Đảng bộ thị xã.

- Làm việc với các ngành và UBND phường Hương Hồ liên quan đến công tác GPMB các dự án kè chống xói lở bờ sông Bồ, sông Hương đoạn qua phường và công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ ông/bà  Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thị Cương, Nguyễn Văn Oanh và Nguyễn Văn trên địa bàn phường; làm việc với UBND xã Hải Dương và các hộ dân có liên quan về thỏa thuận giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có đất lúa bị ảnh hưởng dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương; Làm việc với các ngành và UBND xã Hương Phong về rà soát ranh giới dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Rú Chá.

- Tổ chức làm việc các cơ quan, đơn vị về giải quyết các vướng mắc liên quan đến hồ sơ đo đạc phục vụ GPMB và tiến độ GPMB các công trình dự án trên địa bàn thị xã Hương Trà; họp soát xét tiến độ dự án tuyến điện 500 Kv (mạch 3) đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà; làm việc với các ngành về rà soát liên quan hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất của ông, bà Trần Mậu Duệ - Lê Thị Chắc tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn.

- Làm việc với các ngành liên quan và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về việc giải ngân vốn của Dự án xây dựng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà.

- Tổ chức Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà (theo Quyết định số 2577/QĐ-UBND), trên cơ sở chuyển nhiệm vụ sự nghiệp về văn hóa, thể thao của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã sáp nhập với Đài Truyền thanh thị xã.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành đi kiểm tra, khảo sát một số trang trại tại Hương Xuân và Hương Bình và công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã.

- Nhân Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), lãnh đạo thị xã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn thị xã.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã tổ chức buổi họp các thành viên để thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn thị xã lần thứ V và Dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng thị xã. 

- Tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” năm 2019 và phổ biến Luật Giáo dục, Luật thi hành án hình sự; Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thị xã giai đoạn 2019-2020 (theo Kế hoạch số 1915/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND thị xã);  Hội thi kể chuyện sách năm 2019 với chủ đề “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”  kết quả Ban tổ chức trao 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 27 giải khuyến khích cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã.

* Công tác Cải các hành chính, công tác ISO:

- Đoàn kiểm tra, phúc tra công tác Cải cách hành chính thị xã tiến hành kiểm tra các đơn vị UBND phường Hương Hồ, Hương Chữ, xã Hải Dương và UBND phường Hương Vân theo Kế hoạch số 2509/KH-UBND ngày 20/9/2019 về việc thực hiện thông báo kết luận công tác CCHC của UBND thị xã.

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị về Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015 năm 2019 đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã.

- Ban Chỉ đạo ISO thị xã tổ chức buổi họp kiểm tra tài liệu hệ thống và tổ chức tập huấn đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 đối với lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, các đơn vị thuộc UBND thị xã phụ trách xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

* Công tác phòng chống lụt bão: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBNd ngày 05/11/2019 yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, phường; các phòng, ban, đơn vị trong thị xã triển khai các điều kiện để chủ động ứng phó với bão số 6 kết hợp không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển.

 

5. Công tác nội chính:                                           

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã. Tại buổi tiếp công dân có 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh.

- Ủy ban nhân dân thị xã tiến hành Công bố Kết luận kiểm tra việc giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn phường Hương Chữ và phường Hương Văn; Công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các thửa đất thuộc khu vực xung quanh khuôn viên nhà máy gạch của công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hương Hồ (căn cứ theo Quyết định số 915/QĐ-UBND, ngày 29/8/2019 của UBND thị xã về việc thành lập Đoàn thanh tra).

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với Đoàn thanh tra theo Quyết định số 520/QĐ-TTrCP ngày 26/7/2019 của Chính Phủ về thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Hương Trà.

- UBND thị xã Hương Trà  tổ chức họp Tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019; tổ chức làm việc với Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến vụ việc của ông Nguyễn Văn Tường; trú tại 108 Lý Thái Tổ, tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức họp đánh giá kết quả sơ tuyển và giao chỉ tiêu gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho các xã, phường. Kết quả khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự: Tổng số khám 1.263 thanh niên; đạt sức khỏe loại 1, 2, 3: 826 thanh niên.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: Xảy ra 09 vụ, trong đó: 05 vụ trộm cắp tài sản (Hương Chữ  1 vụ, Hương Vân 1 vụ, Hương Hồ 1 vụ, Hương Bình 1 vụ, Bình Điền 1 vụ); 01 vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại phường Hương Văn; 03 vụ cố ý gây thương tích (Hương Xuân 1 vụ, Hương Bình 1 vụ, Hương Thọ 1 vụ); 01 vụ đánh bạc tại Phường Tứ Hạ.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Không xảy ra.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ làm chết 3 người, bị thương 1 người; trong đó: Hương Xuân 01 vụ (01 người chết); Hương Phong 01 vụ (01 người chết); Hải Dương 01 vụ (01 người bị thương); Hương Vinh 01 vụ (01 người chết).

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 44 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 204 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 219 trường hợp; phạt tiền 95.030.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: Tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện, xử lý 10  trường hợp vi phạm, phạt tiền 5.200.000 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục theo kế hoạch, qua tuần tra chưa phát hiện vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn.

 

6. Công tác Hội đồng nhân dân:

- Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 02 HĐND thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 để làm công tác nhân sự Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức phiên họp liên tịch để chuẩn bị nội dung, chương trình và dự kiến thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa VI; tổ chức phiên họp tháng để thông qua Tờ trình về việc việc đề nghị thống nhất phân bổ kinh phí chi thường xuyên đợt 2 năm 2019 và thông qua Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND thị xã về công tác quản lý nhà nước về nghĩa trang nhân dân,nghĩa địa trên địa bàn thị xã

- Ban Pháp chế HĐND thị xã đã tổ chức giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng và luân chuyển đội ngũ cán bộ, viên chức ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn thị xã tại các đơn vị trên địa bàn thị xã theo kế hoạch.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.618