Tìm kiếm thông tin
Báo cáo công tác Lao động năm 2019
Ngày cập nhật 31/12/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019. Ngành Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với những nội dung sau:

I.Về kết quả thực hiện

1.Chính sách lao động - việc làm

Tạo việc làm mới hơn 1.700 lao động (tính đến tháng 11/2019, có 139 lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, kế hoạch đề ra 120 lao động, đạt 115,83%).

 

Phối hợp Trung tâm GDNN - GDTX thị xã và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã mở 09 lớp dạy nghề, gồm 238 học viên, bao gồm các nghề may công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn - vệ sinh an toàn thực phẩm, điện dân dụng, kỹ thuật điêu khắc gỗ, kỹ thuật trồng - tạo dáng cây cảnh, kỹ thuật làm chỗi đót. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã tổ chức tập huấn phòng trừ sâu bệnh cây ăn quả, quản lý dịch hại trên cây lúa, kỹ thuật chăn nuôi phòng trừ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đã triển khai 26 lớp, gồm 780 học viên.

2.Thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Điều dưỡng gồm 653 đối tượng (trong đó 100 người điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Miền trung tại Đà Nẵng, 152 người điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng tỉnh TT- Huế và 401 điều dưỡng tại gia đình). Chi trợ cấp hơn 900 đối tượng và 1.238 liệt sĩ được gia đình quản lý hưởng trợ cấp thờ cúng, số tiền hơn 24 tỷ đồng. Cấp kinh phí nâng cấp các ông trình ghi công liệt sĩ số tiền 2,25 tỷ đồng (Hương Vân, Hương Chữ, Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Thọ, Hương Bình). Cấp 2.612 thẻ BHYT, trợ cấp mai táng táng 81 trường hợp, số tiền trên 1,35 tỷ đồng, trợ cấp chất độc HH 01 trường hợp, trợ cấp dụng cụ chỉnh hình 10 trường hợp số tiền trên 11,5 triệu đồng, Trợ cấp ưu đãi giáo dục 31 trường hợp, trên 91,3 triệu đồng, chuyển cấp trên công nhận 01 trường hợp liệt sĩ, trả về địa phương 05 trường hợp người hy sinh không đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ). Phối hợp, tiếp nhận 01 bộ hài cốt liệt sĩ, bàn giao 01 bộ hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN 3 trường hợp, phối hợp thị đội Hương Trà cất bốc đưa vào NTLS an táng 03 hài cốt liệt sĩ. Truy điệu 01 liệt sĩ được công nhận năm 2019, tham mưu UBND thị xã ra quyết định cho 6 trường hợp giảm tiền sử dụng đất

3. Công tác tham mưu thăm tặng quà chính sách có công và các đối tượng xã hội yếu thế

TT

Tình hình quà tặng

Số suất

Số tiền

1

Quà Chủ tịch

2,337

475,000,000

2

Quà lãnh đạo tỉnh

7,504

1,629,000,000

3

Quà lãnh đạo thị xã

1,640

325,200,000

4

Quà tổ chức từ thiện khác

1,015

443,000,000

5

Quà chúc thọ, mừng thọ
người cao tuổi tròn 90 tuổi, 100 tuổi 

 

        156

 

       102,150,000

6

Quà các xã, phường

1,965

267,370,000

7

Quà khối UBMTTQVN Thị xã

585

228,000,000

Tổng cộng:

15.202

3.469.720,000

Trong đó: quà tết và ngày TBLS 27/7, gồm 4.605 suất, số tiền 934,4 triệu đồng; hướng dẫn các xã, phường thực hiện vận động tổ chức và tặng quà  3.377 gia đình chính sách, số tiền 504 triệu đồng.

3.Chính sách lao động - việc làm

Tạo việc làm mới hơn 1.700 lao động (tính đến tháng 11/2019, có 139 lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, kế hoạch đề ra 120 lao động, đạt 115,83%).

Phối hợp Trung tâm GDNN - GDTX thị xã và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã mở 09 lớp dạy nghề, gồm 238 học viên, bao gồm các nghề may công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn - vệ sinh an toàn thực phẩm, điện dân dụng, kỹ thuật điêu khắc gỗ, kỹ thuật trồng - tạo dáng cây cảnh, kỹ thuật làm chỗi đót. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã tổ chức tập huấn phòng trừ sâu bệnh cây ăn quả, quản lý dịch hại trên cây lúa, kỹ thuật chăn nuôi phòng trừ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đã triển khai 26 lớp, gồm 780 học viên.

4.Chính sách giảm nghèo

Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thông qua các dự án Chương trình 30a, Chương trình 135, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, Dự án truyền thông, thông tin, ngoài ra, thực hiện chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch, vệ sinh, thông tin, hỗ trợ tín dụng; Năm 2019 thị xã Hương Trà có 1.129 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 3,81%, thực hiện các chính sách liên quan đến người nghèo kịp thời, đúng đối tượng, cấp thẻ BHYT cho Hộ nghèo 1.852 thẻ, hộ cận nghèo 2.890 thẻ. Tham mưu UBND thị xã Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 để làm cơ sở công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (hộ nghèo 984 hộ, 2.381 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,26%; hộ cận nghèo 1.311 hộ, 4.422 khẩu, tỷ lệ 4,34%).

5.Chính sách trợ giúp xã hội

Đã thực hiện tốt công tác trợ cấp cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, các đối tượng yếu thế v.v.., công tác trợ cấp thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Kết quả, đã tham mưu UBND thị xã ban Quyết định trợ cấp hàng tháng cho 748 trường hợp, hỗ trợ chi phí mai táng 318 trường hợp, Quyết định thôi hưởng trợ cấp 452 trường hợp, điều chỉnh trợ cấp 212 trường hợp, trợ giúp đột xuất 8 trường hợp, chuyển đối tượng vào Trung tâm BTXH tỉnh 7 trường hợp, cấp thẻ BHYT 5.897  trường hợp, giảm thẻ BHYT 460 trường hợp, chuyển trợ cấp đi các tỉnh khác 01 trường hợp, tiếp nhận đối tượng hưởng trợ cấp từ tỉnh khác chuyển đến 04 trường hợp. Kết quả, năm 2019 thực hiện chi trả số tiền 28,13 tỷ đồng, trên 6.400 đối tượng BTXH được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, cho 1.087 hộ nghèo và 157 hộ chính sách xã hội trên địa bàn thị xã, số tiền 685,124 triệu đồng.

6.Chính sách về nhà ở

Phối hợp Phòng Quản lý Đô thị, thực hiện Đề án xây dựng và sửa chữa cho đối tượng người có công với cách mạng, kết quả thực hiện có 510 hộ, số tiền 12,580 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra; Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, giai đoạn 2), số hộ nghèo được phê duyệt gồm 45 hộ, hỗ trợ mức vay 25 triệu đồng/hộ,  kết quả thực hiện được 27 hộ nghèo vay 675 triệu đồng để xây dựng nhà (18 hộ xin rút khỏi chương trình hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở do không đáp ứng điều kiện xây dựng nhà ở); Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng chống bão lụt khu vực Miền trung, phê duyệt hỗ trợ 186 hộ nghèo, số tiền 2.294.000 triệu đồng (quá trình triển khai thực hiện có 67 hộ có đơn xin rút khỏi chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở)

7.Chính sách hỗ trợ học phí sinh viên, hỗ trợ đào tạo nghề đối với người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 với 6 trường hợp, số tiền trên 38,338 triệu đồng; Phối hợp UBND xã Hương Phong và Hải Dương để hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí đào tạo nghề với 901,2 triệu đồng (hỗ trợ học phí 36 sinh viên cao đẳng, 02 học viên trung cấp, 56 học viên học nghề lái xe hạng B2, 14 học viên nghề chế biến món ăn VSTTTP, số tiền hỗ trợ đào tạo nghề)

8.Về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Trao 84 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã số tiền hơn 120 triệu đồng; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6 trao quà cho các trẻ em tại Trung tâm y tế thị xã và cơ sở Bảo trợ Hoa sen; tổ chức 8 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại các trường THCS; tổ chức Đêm hội trăng rằm cho trẻ em tại các xã, phường.

9.Hoạt động bình đẳng giới

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác quản lý nhà nước và công tác truyền thông, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho thành viên Ban VSTBPN các xã, phường và thành viên các chi hội. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đã thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, xã hội về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới tại tỉnh.

10.Về Phòng chống tệ nạn xã hội

Hướng dẫn các xã phường thực hiện công tác Phòng chống TNXH theo kế hoạch UBND thị xã ban hành. Phối hợp công an thị xã theo dõi 68 trường hợp nghiện hút, cơ sở kinh doanh nhà nghĩ khách sạn, Karaoke có nguy cơ tiềm ẩn Tệ nạn xã hội; Đã hướng dẫn, tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường cho học sinh trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

11.Công tác cải cách hành chính

Đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan. Tổ chức đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của cơ quan. Đã rà soát, xây dựng 28 quy trình ISO 9001:2015 của ngành Lao động - TB&XH.

II. Khó khăn, vướng mắc

 1.Về công tác lao động, việc làm, dạy nghề

Số lượng lao động nông thôn tham gia học nghề còn ít. Xuất khẩu lao động còn gặp nhiều khó khăn, sự thay đổi nhận thức người lao động chưa cao, tư tưởng lo sợ của nhiều lao động; quy mô doanh nghiệp trên địa bàn nhỏ nên chưa thu hút hết lực lượng lao động.  

2.Về chính sách có công

 Hồ sơ tù đày theo hướng dẫn phải chuyển qua Công an xác minh cần nhiều thời gian. Các công trình NTLS đề nghị nhu cầu kinh phí để nâng cấp, sửa chữa lớn nhưng kinh phí được cấp ít hơn so với nhu cầu. Nhà ở người có công theo thời gian bị xuống cấp còn gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí hỗ trợ.

3.Về công tác Bảo trợ xã hội

Hồ sơ hưởng trợ một số xã, phường chưa tham mưu kịp thời; còn hạn chế trong công tác phối hợp với Bưu điện trong việc theo dõi quản lý đối tượng tăng, giảm của địa phương. Công tác kiểm tra giám sát các xã, phường chưa thường xuyên kịp thời (năm 2019 đã thực hiện 12/16 đơn vị được kiểm tra)

4.Về công tác giảm nghèo

Một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, thậm chí có những trường hợp muốn vào hộ nghèo, để được hưởng chính sách. Hộ nghèo thuộc diện già cả, neo đơn, ốm đau, bệnh tật chiếm tỷ lệ cao nên gặp nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày, không có nguồn thu nhập hoặc thu nhập rất thấp, chất lượng cuộc sống thấp.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

-Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, công tác mộ, Nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp với UBMTTQVN thị xã, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, hoạt động thăm tặng quà, thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

 -Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký thang lương bảng lương của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thị xã; tăng cường tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng kế hoạch kiểm tra ATVSLĐ trên địa bàn.

 -Phối hợp triển khai các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-CP, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; thực hiện chi trả hỗ trợ học phí học sinh- sinh viên bị sự cố môi trường biển xã Hải Dương và Hương Phong.

-Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025).

-Thực hiện tốt công tác chăm lo đối tượng yếu thế, trợ giúp đối tượng Bảo trợ xã hội hàng tháng đúng quy định.

-Tổ chức tập huấn kỹ năng, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em; phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; tháng hành động vì trẻ em; tháng hành động vì bình đẳng giới; tăng cường sự quản lý của nhà nước về công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, phối hợp.

-Đẩy mạnh thực hiện tốt cải cách hành chính.

-Thực hiện công tác kiểm tra giám sát các xã, phường về chính sách ưu đãi người có công và chính sách Bảo trợ xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020./.

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 266