Tìm kiếm thông tin
Báo cáo lao động quý IV năm 2019
Ngày cập nhật 31/12/2019

1. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương

Triển khai thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Công văn số 02/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã triển khai mức lương tối thiểu vùng mới.

 

2. Lĩnh vực việc làm

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2019, giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2019 đối với các xã phương (Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, chỉ tiêu 120 LĐ), phối hợp các đơn vị có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) thực hiện công tác tuyên truyền, tuyển chọn đối tượng đủ điều kiện để tư vấn xuất khẩu lao động, kết quả quý 3 năm 2019 trên địa bàn thị xã đã có 38 người đi xuất khẩu lao động.

3. Quản lý dạy nghề

Phối hợp Trung tâm GDNN - GDTX thị xã và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã mở 09 lớp dạy nghề, gồm 238 học viên, bao gồm các nghề may công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn - vệ sinh an toàn thực phẩm, điện dân dụng, kỹ thuật điêu khắc gỗ, kỹ thuật trồng - tạo dáng cây cảnh, kỹ thuật làm chỗi đót. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã tổ chức tập huấn phòng trừ sâu bệnh cây ăn quả, quản lý dịch hại trên cây lúa, kỹ thuật chăn nuôi phòng trừ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đã triển khai 26 lớp, gồm 780 học viên.

Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tư vấn 119 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự để triển khai các lớp đào tạo nghề, tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch về đào tạo sơ cấp nghề năm 2019 trên địa bàn thị xã.

Phối Phòng Tài chính kế hoạch dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho 55 đối tượng thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, tổng số tiền 368.775.000 đồng; thực hiên chi trả hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển cho 10 sinh viên, số tiền 79,2 triệu đồng.

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.597