Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho Em Dương Thị Quỳnh Như đã đạt Huy chương đồng môn Sambo tại Seagame 30
Ngày cập nhật 31/12/2019

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 3.000.000đ (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) cho Em Dương Thị Quỳnh Như, Quê quán: xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà đã đạt Huy chương đồng môn Sambo tại Seagame 30

 

Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.932
Truy câp hiện tại 4.841