Tìm kiếm thông tin
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Ngày cập nhật 31/12/2019

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD đối với Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

Văn bản số 07/VBHN-BXD hợp nhất giữa Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2015; và Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2019.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 238