Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội tháng 12 năm 2019
Ngày cập nhật 09/01/2020

I. TÌNH HÌNH:

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020: Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020, trên địa bàn thị xã tổ chức gieo, trồng 3.100 ha lúa (cấy 114 ha, gieo sạ 2.986 ha) và 880 ha lạc.

 

* Cây lúa:

- Công tác giống: Các địa phương đã đăng ký giống lúa cấp 1 tại công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế được khoảng 120,2 tấn (Hải Dương 4,9 tấn, Hương Vân 5,5 tấn, Hương Xuân 6 tấn, Hương Chữ 8,7 tấn, Hương Hồ 14 tấn, Hương Văn 18,2 tấn, Hương Phong 20 tấn, Hương Toàn 25 tấn…)

 - Gieo mạ: 11,4 ha (Hương Phong 09 ha, Hải Dương 2,4 ha) chủ yếu nếp địa phương, Xi23.

- Gieo sạ: 42 ha (Hải Dương 2 ha, Hương Văn 5 ha, Hương Phong 35 ha).

- Cày lật đất được khoảng 1.200 ha (Hương An 150 ha;  Hương Chữ 350 ha, Hương Văn 110 ha; Hương Phong 170 ha; Hải Dương 50 ha, Hương Xuân 100 ha, Hương Thọ 100 ha, Hương Toàn 60 ha, Tứ Hạ 40 ha...).

* Cây lạc: Các địa phương, đơn vị đang đăng ký giống tại các Công ty giống; đến nay, đã đăng ký được 30,5 tấn và vẫn đang tiếp tục đăng ký thêm.

Ngoài ra, tranh thủ thời tiết nắng ấm bà con tăng cường trồng rau phục vụ Tết nguyên đán Canh Tý với diện tích đã trồng khoảng 90 ha (Hương An 35 ha, Hương Chữ 25 ha, Hương Xuân 20 ha, Hương Văn 3 ha…)

b) Về chăn nuôi: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 15/16 phường, xã (xã Hồng Tiến chưa phát sinh dịch): 105 thôn có dịch, 1.621 hộ có dịch với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 8.566 con; tổng trọng lượng là 626.187 kg, trong đó: Lợn nái và đực giống 2.735 con, lợn thịt 4.645 con, lợn con 1.186 con. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản ổn định.

* Công tác phòng chống dịch:

- Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 4.600 lít (Bencocid, Iotdin), 1 tấn Clorin và hơn 150 tấn vôi. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã đang tiếp tục đề nghị thị xã bố trí kinh phí để mua 15 tấn vôi bột và một số hóa chất để phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp  phòng, chống bệnh LMLM ở gia súc.

- Đến nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã cấp kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi cho các xã, phường với số tiền hơn 10,3 tỷ đồng để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 17/5/2019 đến ngày 31/7/2019; UBND thị xã đã phê duyệt danh sách các hộ dân ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/9/2019 với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

2. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu được 177,281 tỷ đồng, bằng 124,7 % dự toán tỉnh giao và 108,7 % chỉ tiêu phấn đấu; trong đó: Thu ngoài quốc doanh 41,954 tỷ đồng, đạt 104,9 % dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất 84,344 tỷ đồng, đạt 210,9 % dự toán tỉnh giao và 140,6 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác.

Đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 32 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn có diện tích 4.491,6 m2 với giá khởi điểm 18,3 tỷ đồng (dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 17/01/2020).

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1): Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền cho 03 hộ có nhà ở theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

Ngày 19/12/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định giao đất ở (03 hộ chính, 01 hộ phụ).  

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn:

- UBND thị xã phê duyệt Quyết định bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với tổng giá trị là 9.512.919.000 đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

 - Về phương án tái định cư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã lập biên bản kết thúc công khai lấy ý kiến về Phương án tái định cư 18 hộ theo quy định. Hiện, đang tổng hợp hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Đang công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 42 hộ; thời gian công khai từ ngày 09/12/2019  đến hết ngày 28/12/2019.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho 30 hộ bị ảnh hưởng.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ  47 hộ gia đình.

* Dự án Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự thị xã:

- Phòng Quản lý đô thị thị xã đã chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và phường Hương Văn để tham mưu UBND thị xã thống nhất vị trí để di dời lò giết mổ gia súc.

- Đang công khai điều kiện bồi thường, hỗ trợ về tài sản lò giết mổ gia súc, hệ thống mương thủy lợi và mồ mả ảnh hưởng trong vùng dự án; Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang điều chỉnh kết quả thẩm định điều kiện bồi thường về đất của ông Trần Hưng Diệm,.

* Đường Trung tâm xã Hương Toàn (giai đoạn 2):

- Đợt 1: Trung tâm PTQĐ đã trình phòng Tài nguyên và MT thẩm định, phê duyệt giá trị bồi thường cho 18 hộ gia đình (đợt 1).

            - Đợt 2: Còn lại 13 trường hợp phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm (dưa hấu).

- UBND thị xã đã họp dân thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ cho 61 hộ gia đình ảnh hưởng đất lúa (đợt 1). Hiện, trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả.

- Đối với 32 hộ đất trồng cây hàng năm (dưa hấu), Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục phối hợp với UBND xã Hải Dương rà soát hồ sơ pháp lý để dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ.

* Dự án Khu nghĩa trang Hương Văn:

Về đất và tài sản: Đã tạm ứng 50% cho 24 hộ để thi công phần quy hoạch cát táng để di dời các dự án trên địa bàn Hương Văn. Hiện, phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

- Tiếp tục kiểm kê về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê kiểm đếm.

- UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho Trại giam Bình Điền đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả tiền cho Trại giam Bình Điền.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Về tiến độ kiểm kê: Đã tổ chức kiểm kê về đất và tài sản trên đất cho 479/486 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên toàn tuyến. Hiện, Tổ công tác đang tiếp tục mời 07 hộ gia đình còn lại (xã Hương Thọ) để kiểm kê theo kế hoạch.

- Về thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

+ Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định để trình UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản và mồ mả cho 46 hộ tại phường Hương Hồ, với tổng giá trị là 2,7 tỷ. 

+ Mồ mả: Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho 140 ngôi tại phường Hương Vân và Hương Xuân, trong đó (Hương Vân: 137 ngôi; Hương Xuân: 03 ngôi).

- Về phê duyệt giá trị, chi trả tiền: Đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất (05 đợt) với tổng giá trị là 5.300.469.000 đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với chủ đầu tư đã hoàn thành chi trả tiền cho các đối tượng ảnh hưởng. Dự kiến đến hết tháng 12/2019 phê duyệt đất nông nghiệp cho 100 hộ gia đình qua phường Hương Hồ khoảng 07 tỷ đồng.

- Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật: Sở Giao thông - Vận tải đang thẩm định hồ sơ các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của 03 đơn vị (Trung tâm Viễn thông Hương Trà, Công ty TNHH NNMTV XD&CN TT- Huế và  Công ty Điện lực TT Huế) với tổng giá trị hỗ trợ di dời khoảng 13 tỷ đồng.

- Về bàn giao mặt bằng: Đến nay đã bàn giao mặt bằng cho Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh khoảng 8,3 km; kế hoạch cuối tháng 12/2019 tiếp tục bàn giao khoảng 1,0 km đoạn qua phường Hương Hồ và một phần đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp đoạn qua xã Hương Thọ.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Lãnh đạo thị xã phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh đi thực địa, kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã và khảo sát các vị trí đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án về sản xuất cát nhân tạo trên địa bàn phường Hương Văn.

- Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc Kiểm tra thực tế kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019 trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức họp UBND thông qua các dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nội dung đồ án “ Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch sinh thái Khe Đầy - tỷ lệ 1/500” lần cuối.

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020.

- Làm việc các ngành liên quan, các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên tỉnh lộ 16 để nhất phương án, hình thức đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 16 đến Thủy điện Hương Điền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 8217/UBND-GT ngày 04/11/2019.

- Tổ chức làm việc với các ngành Kinh tế, Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường và UBND phường Hương Văn về việc rà soát vị trí lò mổ tập trung tại phường Hương Văn; làm việc các ngành liên quan và UBND phường Hương Hồ về công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 hộ dân ảnh hưởng đến dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirt Sanctuary; làm việc với các ngành liên quan và UBND xã Hương Thọ về công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án tuyến điện 500 Kv (mạch 3) Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn xã Hương Thọ.

- Chủ tịch UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã về tình hình kinh tế xã hội 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 và phân bổ dự toán NSNN năm 2020; làm việc với Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã về tình hình hoạt động của Ban trong năm 2019; làm việc với các ngành thị xã để nghe báo cáo kết quả thanh tra đối với công ty cổ phần xây dựng Hương Hồ.

- Tổ chức làm việc với các ngành rà soát Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã.

 - Tổ chức giải cầu lông, đá cầu cho học sinh các khối TH và THCS tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IV, năm học 2019-2020; Hội thi “Thiếu nhi Hương Trà với Văn hóa giao thông” năm 2019; tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh khối THCS năm học 2019-2020.

- Hội đồng đánh giá, xếp loại thị xã tiến hành họp đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

- Chỉ đạo các cơ quan ban ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019 và các hoạt động chào đón năm mới 2020.

* Tình hình bệnh dịch: Dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã diễn biến rất phức tạp, đến ngày 19/12/2019 đã ghi nhận 256 bệnh nhân, trong đó dịch bệnh đã xuất hiện 16/16 xã phường; trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai chiến dịch thau vét bọ gậy và phun hóa chất xử lý sốt xuất huyết diện rộng trên toàn thị xã.

5. Công tác nội chính:

- Thị xã Hương Trà đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

-  Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự thị xã đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp thị xã năm 2020. Kết quả, đạt sức khỏe loại 1, 2, 3: 330 thanh niên (Loại 1: 18, Loại 2: 135, Loại 3: 177); khám sức khỏe nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Kết quả, đạt sức khỏe loại 1, 2, 3: 49 thanh niên (Loại 1: 5, loại 2: 32, loại 3:12).

- Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ thị xã tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm quốc phòng tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác bảo đảm Quốc phòng năm 2018 và năm 2019 tại thị xã Hương Trà.

- Công an thị xã triển khai huy động lực lượng tổ chức lễ ra quân và tập trung thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 15/12/2019-15/02/2020).

- UBND Thị xã Hương Trà đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư cho đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban trực thuộc thị xã và các đơn vị xã, phường.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử  lý bằng hình sự: Xảy ra 7 vụ, trong đó: 01 vụ đánh bạc (Tứ Hạ), 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Hương Chữ), 01 trộm cấp tài sản (Hải Dương), 4 vụ cố ý gây thương tích (Hương Chữ, Hương Hồ, Hương An, Bình Điền)

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Không xảy ra.

- Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 02 vụ chết người (01 vụ chết do bệnh xảy ra tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, phường Hương Hồ và 01 vụ đuối nước xảy ra tại đoạn sông Bồ thuộc TDP Giáp Tư, phường Hương Văn).

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ, làm 02 người chết, 02 người bị thương, trong đó: Hương Hồ 01 vụ, Bình Điền 01 vụ, Hương Văn 01 vụ, Tứ Hạ 01 vụ.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

+ UBND thị xã đã tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tại nạn giao thông năm 2019 với sự tham gia của 270 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã (Tổ chức ngày 17/11/2019).

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã (từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/12/2019).

+ Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 78 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 538 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 467 trường hợp; phạt tiền128.800.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương, sông Bồ đoạn qua địa bàn thị xã.

6. Công tác Hội đồng nhân dân thị xã:

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức phiên họp để thông qua tờ trình về việc đề nghị bổ sung kinh phí  để xây dựng công trình: Nhà điều hành sở Chỉ huy cơ bản khu trung tâm diễn tập và tăng gia sản xuất Thị đội Hương Trà.

- Thường trực Hội đông nhân dân thị xã tổ chức phiên họp định kỳ tháng để thông qua Tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục công trình thiết yếu vào kế hoạch đầu tư công năm 2019 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan , thăm các gia đình chính sách và tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2020, Tết nguyên đán Canh Tý.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.847