Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trà lời đơn của các ông Dương Quốc Chung và Lê Đình Phước ; địa chỉ: TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 25/02/2020

Ngày 20/02/2020, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 439/UBND-NC trả lời đơn của các ông Dương Quốc Chung và Lê Đình Phước với nội dung như sau:

1. Hộ ông, bà Lê Đình Phước-Phạm Thị Mùi: Tại thời điểm kiểm kê bà Phạm Thị Mùi sửa chữa lại ngôi nhà dưới (bếp) sử dụng làm nhà ở, để trông coi nhà cho ông Phạm Lộc (em trai bà Phạm Thị Mùi) đi làm ăn xa; tại thời điểm kiểm kê ông Phạm Lộc và bà Phạm Thị Mùi đã thống nhất phần tài sản kiểm kê riêng. Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền.

Do hộ gia đình ông, bà sửa chữa lại ngôi nhà dưới (bếp) sử dụng làm nhà ở, để trông coi nhà cho ông Phạm Lộc (em trai bà Phạm Thị Mùi) đi làm ăn xa nên không có cơ sở để xem xét đề nghị giao một lô đất tái định cư.

2. Hộ ông Dương Quốc Chung: Năm 2010, được sự đồng ý của ông Dương Lang (bố của ông Dương Quốc Chung) cho xây một căn phòng chung bức tường để ở; tại thời điểm kiểm kê ông Chung không trực tiếp ở tại căn phòng đó (theo đơn ông trình bày: Ông ở được 03 năm nhưng do chật chội nên mượn nhà bà Trương Thị Hoa để ở tạm) nên không có cơ sở để xem xét đề nghị giao một lô đất tái định cư. 

Ngày 20/02/2020, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 439/UBND-NC trả lời đơn của các ông Dương Quốc Chung và Lê Đình Phước với nội dung như sau:

1. Hộ ông, bà Lê Đình Phước-Phạm Thị Mùi: Tại thời điểm kiểm kê bà Phạm Thị Mùi sửa chữa lại ngôi nhà dưới (bếp) sử dụng làm nhà ở, để trông coi nhà cho ông Phạm Lộc (em trai bà Phạm Thị Mùi) đi làm ăn xa; tại thời điểm kiểm kê ông Phạm Lộc và bà Phạm Thị Mùi đã thống nhất phần tài sản kiểm kê riêng. Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền.

Do hộ gia đình ông, bà sửa chữa lại ngôi nhà dưới (bếp) sử dụng làm nhà ở, để trông coi nhà cho ông Phạm Lộc (em trai bà Phạm Thị Mùi) đi làm ăn xa nên không có cơ sở để xem xét đề nghị giao một lô đất tái định cư.

2. Hộ ông Dương Quốc Chung: Năm 2010, được sự đồng ý của ông Dương Lang (bố của ông Dương Quốc Chung) cho xây một căn phòng chung bức tường để ở; tại thời điểm kiểm kê ông Chung không trực tiếp ở tại căn phòng đó (theo đơn ông trình bày: Ông ở được 03 năm nhưng do chật chội nên mượn nhà bà Trương Thị Hoa để ở tạm) nên không có cơ sở để xem xét đề nghị giao một lô đất tái định cư. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.382