Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2020
Ngày cập nhật 06/03/2020

I. TÌNH HÌNH:                                        

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020: Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trên địa bàn thị xã tổ chức gieo, trồng 3.100 ha lúa (cấy 114 ha, gieo sạ 2.986 ha), 880 ha lạc, 700 ha sắn và 150 ha ngô.

 

* Cây lúa: Đang giai đoạn đẻ nhánh.

* Cây lạc: Đã gieo trồng được 755 ha (Hương Toàn 17ha, Hương Hồ 22ha, Tứ Hạ 30ha, Hương An 70ha, Hương Vân 110ha, Hương Chữ 121ha, Hương Xuân 141ha, Hương Văn 206ha…), lạc trà đầu đang ra hoa đâm tia.

* Cây sắn: Đã trồng được 576,5 ha (Tứ Hạ 35ha, Hương Chữ 40ha, Bình Điền 45ha, Hương Vân 47ha, Hương Xuân 168ha, Hương Văn 161ha…).

* Cây ngô: Đã trồng được 44 ha (Hương An 5ha, Hương Chữ 8ha, Hương Hồ 14ha, Hương Toàn 17ha)

* Cây sen: Đã trồng được 25ha (Hương Toàn 1ha, Hương Vinh 3ha, Hương An 3ha, Hương Vân 3ha, Hương Xuân 5ha, Hương Chữ 10ha)

Ngoài ra, diện tích sắn nhiễm bệnh khảm lá khoảng 287ha (Hương Văn 100ha, Hương Xuân 90ha, Hương Chữ 42,...), trong đó diện tích 35,5ha tỷ lệ bệnh 10- 20%; 198,5ha tỷ lệ 30- 70%; 53ha tỷ lệ bệnh trên 70%.

b) Về chăn nuôi: Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản ổn định, Ủy ban nhân dân thị xã đã cấp kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi cho các xã, phường với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 17/5/2019 đến ngày 30/9/2019. Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi (theo Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà) đã tiến hành họp thẩm định đợt cuối, từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019, số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

2. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 15,51 tỷ đồng, đạt 11,3% dự toán tỉnh giao và 9,6 % chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: Thu ngoài quốc doanh 6,078 tỷ đồng, đạt 13,5 % dự toán giao, thu tiền sử dụng đất 3,962 tỷ đồng, đạt 8,8 dự toán tỉnh giao và 5,7 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác.

* Công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất: Đang lập các thủ tục để người dân trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách đối với 29 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn với số tiền khoảng 21,84 tỷ đồng (tổ chức đấu vào ngày 17/01/2020).

                                                        

3. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang rà soát hồ sơ trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án giao đất tái định cư 18 hộ theo quy định.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ:

Trung tâm Phát triển quỹ đất đang rà soát hồ sơ trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 42 hộ gia đình.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho 30 hộ bị ảnh hưởng.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ  47 hộ gia đình.

* Dự án Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự thị xã:

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ về tài sản lò giết mổ gia súc, mồ mả ảnh hưởng GPMB dự án.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm (dưa hấu).

- UBND thị xã đã họp dân thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ cho 61 hộ gia đình ảnh hưởng đất lúa (đợt 1). Hiện, trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả.

- Đối với 32 hộ đất trồng cây hàng năm (dưa hấu), Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang lập Phương án bồi thường thỏa thuận.

* Dự án Khu nghĩa trang Hương Văn:Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

Còn lại 21 vị trí móng và hành lang tuyến cụ thể như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ 11 vị trí móng và hành lang tuyến qua địa bàn phường, xã Hương Hồ, Bình Thành, Hương Vân.

- UBND Hương Bình đang phối hợp các ngành rà soát, hướng dẫn các hộ dân kê khai nguồn gốc sử dụng đất 06 vị trí móng qua địa bàn.

- Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc 4 vị trí móng theo thực tế qua địa bàn xã Hương Thọ.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Về tiến độ kiểm kê: Đã tổ chức kiểm kê về đất và tài sản trên đất cho 506/506 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên toàn tuyến.

- Về thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

+ Phòng Tài nguyên Môi trường đan thẩm điều kiện bồi thường, hỗ trợ: 18 trường hợp đất nông nghiệp giao theo NĐ 64/CP và đất khai hoang trồng rừng tại xã Hương Thọ; 32/38 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đủ điều kiện tại phường Hương Văn;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân tiến hành rà soát 66 trường hợp có đất trồng lúa và đất trồng rừng; phối hợp với UBND phường Hương Xuân tiến hành rà soát 41 trường hợp có đất trồng lúa và đất trồng rừng; đang rà soát hồ sơ trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về nhà ở cho 40/57 hộ gia đình, cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện tại phường Hương Xuân, phường Hương Văn và xã Hương Thọ.

- Về phê duyệt giá trị:

+ Đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất (08 đợt) với tổng giá trị là 10.666.110.000 đồng.

+ Đợt 9, UBND thị xã đã phê duyệt 56 hộ gia đình có đất nông nghiệp và mồ mả tại phường Hương Hồ với tổng giá trị 3,7 tỷ đồng. Trung tâm PTQĐ đang phối hợp với chủ đầu tư lập thủ tục để chi trả tiền cho các hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng.

            - Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật: Sở Giao thông - Vận tải đang thẩm định hồ sơ các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của 03 đơn vị (Trung tâm Viễn thông Hương Trà, Công ty TNHH NNMTV XD&CN TT- Huế và  Công ty Điện lực TT Huế) với tổng giá trị hỗ trợ di dời khoảng 13 tỷ đồng.

- Về bàn giao mặt bằng: Đến nay, đã bàn giao mặt bằng 8,3km, đang phối hợp bàn giao thêm khoảng 1,0 km Gói thầu XL08 của 49 trường hợp đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP đoạn qua phường Hương Hồ.

- Về GPMB các khu tái định cư:

+ Khu tái định cư Hương Thọ: Ngày 22/02/2020 họp kết thúc công khai Phương án, tạm ứng vận động bàn giao mặt bằng để kịp thời thi công.

+ Khu tái định cư Hương Xuân: Đã kiểm kê 23 hộ gia đình, cá nhân. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với UBND phường Hương Xuân rà soát hồ sơ về nguồn gốc sử dụng đất, tổng hợp trình phòng TNMT thẩm định điều kiện để tạm ứng, vận động thi công.

 

            4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trong tâm năm 2020 và công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thị xã.

            - Tổ chức làm việc các ngành liên quan, UBND phường Hương An và Hộ ông Lê Minh Thảo về dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn thị xã; làm việc các ngành liên quan, UBND phường Tứ Hạ và các hộ dân liên quan về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư Ép Lạc.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành đi kiểm tra, khảo sát vị trí đầu tư nhà máy chế biến gỗ dân dụng và kiểm tra tình hình phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở giáo dục và các chợ trên địa bàn thị xã.

- Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) lãnh đạo thị xã dự lễ dâng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã.

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai các nhiệm vụ năm 2020 khối các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Tổ chức làm việc các ngành liên quan, Công an thị xã, UBND phường Hương Văn và các Doanh nghiệp có phương tiện thường xuyên lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ 16 về việc tưới nước để hạn chế bụi trên tuyến đường này.

- Tổ chức làm việc các ngành và UBND xã Hải Dương liên quan đến các công trình đầu tư công thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tại xã Hải Dương; làm việc các ngành và UBND xã Bình Tiến về rà soát nông thôn mới xã Bình Tiến.

- Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tổ chức cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã; tổ chức tập huấn cập nhật về các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona cho cán bộ Trạm y tế xã, phường và các đội đáp ứng nhanh.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành đi kiểm tra, khảo sát vùng Lim, đề xuất khoanh vùng mở rộng nghĩa trang phía Bắc thành phố Huế tại địa bàn phường Hương Hồ và công tác chống hạn cho cây hoa màu tại phường Hương Xuân, Hương Văn; các mô hình nông nghiệp trên địa bàn thị xã và kiểm tra tình hình phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở giáo dục và các chợ trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức họp ban chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua thị xã; làm việc với các ngành, địa phương rà soát về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà. 

- Tổ chức làm việc với Tổ công tác xây dựng kế hoạch, phương án phục hồi và phát huy giá trị phố cổ Bao Vinh (theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã)

- Tổ chức đối thoại với 02 hộ (Nguyễn Văn Oanh và Nguyễn Văn Lộc) về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Hue Spririt Sanctuary đầu tư tại phường Hương Hồ.

- Làm việc các ngành liên quan về rà soát, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và các khu đất do Ban QLDA làm chủ đầu tư trên địa bàn thị xã.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành liên quan đi kiểm tra, khảo sát dự án tuyến đường vào Lăng vua Gia Long và tuyến đường quy hoạch số 4 tại phường Hương Văn và các khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất năm 2020.

5. Tình hình dịch bệnh trên người:

- Dịch sốt xuất huyết: Tính đến ngày 21/02/2020 trên toàn địa bàn thị xã đã điều trị qua khỏi 14 ngày và xuất viện đối với 25 bệnh nhân; Tuy nhiên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã vẫn tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai chiến dịch thau vét bọ gậy và phun hóa chất xử lý sốt xuất huyết trên toàn thị xã.

- Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid-19:

+ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thị xã Hương Trà chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các địa phương triển khai công tác phun khử trùng, tẩy uế lần 02 tại các trường học, UBND, chợ trên địa bàn thị xã, số hóa chất đã sử dụng 13,63kg Cloramin B. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã tập trung tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh cho toàn thể nhân dân, nhất là đối với trẻ em và người già.

+ Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra thị xã tổ chức tập huấn cập nhật về các biện pháp chủ động phòng, chống dịch cho cán bộ Trạm y tế các xã, phường trên địa bàn thị xã.

6. Công tác nội chính:

- Trong tháng 02, UBND thị xã tổ chức tiếp thường xuyên 02 lượt công dân, 02 người phản ánh kiến nghị; tiếp công dân định kỳ tại cơ sở theo quy định 02 buổi, không có công dân đến kiến nghị, phản ánh.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường nắm và quản lý tốt lực lượng than niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2020 và làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2020 (ngày 11/02/2020); phối hợp với Ủy ban mặt trật Tổ quốc Việt Nam thị xã thăm hỏi, tặng 20 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho 20 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia nhập ngũ đợt này.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 15/12/2019-15/02/2020).

- Thị xã Hương Trà đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 với tổng số 155 thanh niên lên đường nhập ngũ giao cho 04 đơn vị nhận quân (Sư đoàn 968: 108 đồng chí, Trung đoàn 6-Bộ CHQS tỉnh:  20 đồng chí,  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 09 đồng chí, Công an tỉnh: 18 đồng chí) và đã tổ chức tặng quà, sổ tiết kiệm với tổng trị giá  238.500.000 đồng.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức làm việc với các ngành soát xét nội dung vụ việc đất đai liên quan đến bà Phạm Thị Lộc và ông Lê Tự Thành, thửa đất tọa lạc tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

- Ban Chỉ huy quân sự thị xã đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt công tác tổ chức Lễ ra quân huấn luyện cho lực lượng vũ trang thị xã năm 2020 (ngày 01/3/2020).

- Trật tự xã hội:                                

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: Xảy ra 07 vụ, trong đó: 04 vụ đánh bạc; 03 vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ giao cấu với trẻ em. Công an thị xã đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Xảy ra 01 vụ đánh bạc tại phường Tứ Hạ. Hiện Công an phường Tứ Hạ đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính các đối tượng.

+ Tội phạm về ma túy: Xảy ra 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (18,1070 gam thuốc lắc; 0,4179 gam ketamin) tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Trong tháng đã xảy ra 03 vụ, trong đó: xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết tại Km 811+090 Quốc lộ 1A thuộc phường Tứ Hạ; xảy ra 01 vụ tại Km 0+800 đường tránh Huế, thuộc phường Hương Văn, hậu quả: 02 người bị thương; 03 xe liên quan hư hỏng; xảy ra 01 vụ tại Km 12+450 đường tránh Huế, thuộc phường Hương Hồ; hậu quả: 01 người chết, 02 người bị thương; 03 xe liên quan hư hỏng. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

+ Công an thị xã đã tổ chức 44 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 199 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 192 trường hợp; phạt tiền 89.250.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: Tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện 14 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4.300.000 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục 171 lượt, qua tuần tra phát hiện 05 trường hợp vi phạm có hành vi đánh bạc thu giữ 2.840.000 đồng; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 129 lượt, nhắc nhở  100 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp, phạt tiền 3.750.000 đồng; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 44 lượt, qua tuần tra phát hiện 03 trường hợp khai thác cát trái phép, ra quyết định xử phạt 03 trường hợp với tổng số tiền 5.000.000 đồng.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyềnvề dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

- Triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt công tác tổ chức Lễ ra quân huấn luyện cho lực lượng vũ trang thị xã năm 2020 (ngày 01/3/2020)

 - Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.297
Truy câp hiện tại 687