Tìm kiếm thông tin
UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn
Ngày cập nhật 17/05/2020

Trong những năm gần đây nông dân thường đốt rơm, rạ  sau khi thu hoạch lúa vụ Đông Xuân ngay trên đồng ruộng, gây ô nhiễm môi trường không khí, làm phát thải một lượng lớn khí CO2, CO, SO2, NO2, tro bụi,… ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe con người, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, đốt rơm rạ sẽ làm cho một lượng nước trong đất bị bốc hơi, làm cho đất thoái hóa và trở nên chai cứng, khô cằn; tiêu diệt các loại sinh vật có ích, làm mất cân bằng hệ sinh thái ruộng lúa, gây bộc phát nhiều đối tượng sâu bệnh trên đồng ruộng.

 

Để tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch, nhằm bảo vệ môi trường, không làm thoái hóa đất và mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên trên đồng ruộng; ngày 22/4/2020, UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 09 /CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn thị xã. Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của các địa phương, đơn vị; cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân không đốt rơm rạ trên đồng ruộng nhằm bảo vệ môi trường; tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức khi phát hiện tình trạng các thôn, Tổ dân phố, nông dân đốt rơm rạ trên đồng ruộng để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp.

- Chỉ đạo Giám đốc các Hợp tác xã Nông nghiệp tổ chức cho nông dân ký cam kết không đốt rơm rạ, không xả rơm rạ bừa bãi xuống kênh tưới, tiêu thủy lợi; không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông.

2. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.

- Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động nông dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa. Chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong việc thu gom vận chuyển rơm rạ và làm đất bằng máy cày lớn để phay, cày lật đất vùi hết rơm rạ vào trong đất, không để rơm rạ trôi nổi ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường.

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tăng cường tuyên truyền, tập huấn quy trình thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học ngay trên đồng ruộng nhằm hạn chế đốt rơm rạ, bảo vệ môi trường.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tuyên truyền, giáo dục về phòng chống các tác hại đến môi trường do việc đốt rơm rạ.

          4. Công an thị xã.

Chỉ đạo các Trưởng Công an phường,  xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc nông dân đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Phối hợp với UBND các phường, xã trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng; kiểm tra, xử lý các trường hợp đốt rơm rạ trên đồng ruộng, phơi thóc, rơm rạ, đốt rơm rạ trên đường giao thông gây cản trở và làm mất an toàn giao thông theo thẩm quyền;.

5. Phòng Quản lý Đô thị (thường trực Ban An toàn giao thông thị xã).

Nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã hướng dẫn và xử lý vi phạm về đốt rơm rạ theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật để các địa phương và người dân biết, thực hiện.

6. Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại đốt rơm rạ trên đồng ruộng và hành vi vi phạm về môi trường do đốt rơm rạ để nông dân biết và tự giác chấp hành.

7. UBND thị xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức nông dân chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm hạn chế việc đốt rơm rạ sau thu hoạch.

 

Nguyễn Thị Bê - phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.506