Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt Danh sách Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và Hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý I năm 2020
Ngày cập nhật 17/05/2020

Ngày 14/5/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý I năm 2020.

 

Theo Quyết định, tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ tiền điện: 960  hộ, với số tiền: 132.388.000 đồng; tổng số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện: 148 hộ, với số tiền: 19.228.000 đồng.

 Tập tin đính kèm: Quyết định số 597/QĐ-UBND, ngày 14/5/2020 của UBND thị xã Hương Trà

 

Tập tin đính kèm:
Phòng LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.320