Tìm kiếm thông tin
Chương trình làm việc tháng 5/2020 của UBND thị xã
Ngày cập nhật 18/05/2020

Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2020 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2020; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 5/2020 với các nội dung chính sau:

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

 

1

Họp thường kỳ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng tới

Phòng TCKH

Đ/c CT và các PCT

Tuần1

2

Sơ kết rút kinh nghiệm triển khai công tác Phòng chống dịch Covid-19

Phòng Y tế; Trung tâm y tế

Đ/c Hà Văn Tuấn;

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 1

3

Kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản

Phòng TCKH,

Ban QLDA

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

4

Triển khai tiến độ công tác GPMB

Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT, Ban QLDA

Đ/c Hà Văn Tuấn;

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 2

5

Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, và triển khai vụ Hè Thu

Phòng Kinh tế,

Trung tâm DVNN

Đ/c Hà Văn Tuấn;

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 2

6

Tiếp tục triển khai hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Phòng LĐTB&XH; Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn;

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 2

7

Chuẩn bị nội dung tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Hương An, Hương Toàn

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

8

Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Phòng Giáo dục ĐT

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

9

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thị xã giai đoạn 2020-2025

Phòng Kinh tế

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 4

10

Triển khai kế hoạch tái đàn lợn theo mô hình nuôi an toàn sinh học

Phòng Kinh tế,

Trung tâm DVNN

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 4

11

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phòng QLĐT

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

12

Tổng kết công tác Phòng chống cháy rừng năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Phòng Kinh tế

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 4

13

Chuẩn bị các nội dung báo cáo của UBND thị xã tại kỳ họp giữa năm HĐND thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

Văn phòng;

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

            Yêu cầu các đ/c thành viên UBND thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Chương trình cụ thể hàng tuần để được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.480