Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2020
Ngày cập nhật 18/05/2020

I. TÌNH HÌNH:                           

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt: Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trên địa bàn thị xã đã gieo, trồng được 3.159,9 ha lúa, 800,7 ha lạc, 590 ha sắn, 44 ha ngô, 37,5 ha cây sen, 120 ha rau màu các loại. Đến nay, cây lúa đang giai đoạn chín sữa, chín sáp (đã thu hoạch được khoảng 43ha: Hải Dương 2ha, Hương Thọ 5ha, Hương Văn 25ha, Hương Phong 11 ha); cây lạc đang giai đoạn phát triển quả (đã thu hoạch khoảng 23 ha tại phường Hương Văn); cây sắn đang giai đoạn phát triển thân, lá.

 

* Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây lúa: Rầy nâu tiếp tục gây hại gia tăng về mật độ và diện tích tại hầu hết các địa phương; bệnh khô vằn gây hại gia tăng hơn kỳ trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 10- 20%, cục bộ nơi cao trên 40%; bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên đại trà, tỷ lệ bệnh phổ biến thấp 1- 2%, cục bộ một số diện tích không phun trừ, phun trừ muộn,… tỷ lệ bệnh 30- 50% (Hương Thọ); bệnh lem lép hạt gây hại rải rác.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn gây hại trên diện tích khoảng 291,6 ha, trong đó Tứ Hạ 20ha, Hương Chữ 37ha, Hương Vân 56,6ha, Hương Xuân 92ha, Hương Văn 86,4ha. Đến nay, diện tích đã tiêu hủy khoảng 234,7 ha, còn lại khoảng 56,9 ha chưa tiêu hủy (Hương Chữ 15,3 ha. Hương Xuân 41,6 ha)

- Cây lạc: Bệnh héo rũ gây hại rải rác, tỷ lệ bệnh thấp 1-5%, nơi cao 5- 10%. Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác.

- Cây rau: Sâu xanh da láng tiếp tục gây hại trên hành lá, mật độ cao hơn kỳ trước, 10- 20con/m2, nơi cao 30- 50 con/m2. Dòi đục cọng hành, mật độ 10- 15 con/m2, nơi cao 15- 30con/m2.

- Cây sen: Bệnh thán thư tiếp tục gây hại, tỉ lệ bệnh 10- 20%; nơi cao 30- 50% (Hương Vinh 01 ha, Hương Toàn 1,5 ha; Hương Vân 03 ha).

* Ảnh hưởng không khí lạnh ngày 12-13/4/2020: Trên địa bàn thị xã, có khoảng 985 ha lúa bị đỗ, ngã, trong đó các địa phương ảnh hưởng nặng như: Hương Phong 225 ha, Hương Vinh 150 ha, Hương Toàn 70 ha; diện tích bị ngập úng từ 30-40 cm khoảng 340 ha (Hương Phong 40 ha, Hương Vinh 210 ha, Hương Toàn 90 ha). Ước thiệt hại: dưới 30% 367 ha, từ 30-70% 249ha, trên 70% 369 ha

Uỷ ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động toàn bộ máy bơm, phối hợp với Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các phương án đấu úng cho diện tích lúa đang bị ngập để kịp thời cứu lúa cho bà con nông dân. Đến nay, công tác tiêu úng cho lúa cơ bản xong.

b) Về chăn nuôi: Ngày 16/4/2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thị xã, trong đó đã giao trách nhiệm phòng Kinh tế hướng dẫn các biện pháp phục hồi sản xuất chăn nuôi lợn theo quy định; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã thực hiện công tác quản lý, giám sát phát hiện dịch bệnh; tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng; không để phát sinh ổ dịch mới và tái phát ổ dịch cũ. Tiếp tục phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo quy định.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 52,098 tỷ đồng, đạt 37,9 % dự toán tỉnh giao và 32,1 % chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: Thu ngoài quốc doanh 13,56 tỷ đồng, đạt 30,1 % dự toán giao, thu tiền sử dụng đất 24,813 tỷ đồng, đạt 54,0 dự toán tỉnh giao và 34,7 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân thị xã đã thông báo hoãn tổ chức bán đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất 05 lô tại khu quy hoạch Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn.

Các khoản chi thực hiện đến nay 192,787 tỷ đồng, thực hiện so với dự toán tỉnh giao 38,35%, thực hiện so với dự toán thị xã giao 36,53%.

 3. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

 * Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary tại phường Hương Hồ: Đến nay, Chủ đầu tư đã tiến hành thỏa thuận bồi thường và chi trả tiền cho 94 hộ gia đình, cá nhân với tổng giá trị là 33.525.131.000 đồng. Còn lại 03 hộ Nguyễn Văn Lợi (Đất giao theo NĐ 64/CP, diện tích 345,4 m2), Nguyễn Văn Chớ (1 thửa Đất giao theo NĐ 64/CP, diện tích 871 m2 và 1 thửa đất bãi bồi ven sông, diện tích 244,6 m2), Hoàng Trọng Phước (đất bãi bồi ven sông, diện tích 1.149,5 m2) chưa thống nhất nhận tiền với số tiền 589.281.000 đồng. UBND thị xã Hương Trà tiếp tục vận động, thuyết phục.   

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản. Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã đã thẩm định Phương án giao đất tái định cư 15/18 hộ theo quy định.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Đến nay, Chủ đầu tư, các cơ quan thị xã, UBND xã Hải Dương đã lập phương án thỏa thuận bồi thường 61 hộ có đất trồng lúa và đã tiến hành họp dân thông qua phương án. Kết quả 61 hộ thống nhất phương án, tuy nhiên đến nay chủ đầu tư chưa bố trí kinh phí chi trả tiền. Còn lại 32 hộ đất trồng cây hàng năm (trồng dưa hấu) đang rà soát hồ sơ lập phương án thỏa thuận bồi thường. Về diện tích đất rừng phòng hộ, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ thiết kế, do đó chưa xác định được diện tích thu hồi bồi thường (Chủ đầu tư chưa chi trả tiền cho 61 hộ hiện giá đất nông nghiệp theo Quyết định số 80 tăng so Quyết định số 75 là 6.700 đồng/m2).

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: Hiện, còn 20 vị trí móng và hành lang tuyến gồm phường Hương Hồ (01 vị trí móng, hành lang tuyến), phường Hương Vân (04 vị trí móng, hành lang tuyến), phường Hương Vân (04 vị trí móng, hành lang tuyến), xã Hương Bình (06 vị trí móng, hành lang tuyến), xã Hương Thọ (04 vị trí móng, hành lang tuyến): UBND thị xã đã tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tham mưu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức theo quy định.

* Dự án Vườn Bách Thảo, xã Hương Vinh: Đến nay, Chủ đầu tư đã tiến hành thỏa thuận và chi trả tiền cho 18 hộ gia đình với giá trị 1.229.682.000 đồng. Còn lại 01 tổ chức (đất 5% UBND xã Hương Vinh quản lý) hiện chủ đầu tư đã đo đạt chỉnh lý sạt lỡ, đã xây dựng phương án hỗ trợ (hiện chủ đầu tư chưa hỗ trợ).

* Dự án mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tại phương Hương Hồ: Tổng diện tích 3,6 ha, số hộ ảnh hưởng 12 hộ và 02 tổ chức; đã tiến hành kiểm kê 12 hộ và 01 tổ chức; còn 01 tổ chức chủ đầu tư đang đề nghị đơn vị tư vấn chỉnh lý hồ sơ địa chính.

* Dự án khu Viện sinh học của Đại học Huế tại xã Hương Thọ: Tổng diện tích 21,3 ha, số hộ ảnh hưởng 34 hộ; đã tiến hành kiểm kê 34 hộ, UBND xã đang xác nhận hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất, dự kiến trong tuần tới thẩm định điều kiện bồi thường.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Về tiến độ kiểm kê: Đã tổ chức kiểm kê về đất và tài sản trên đất cho 506/506 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên toàn tuyến.

- Về phê duyệt giá trị: Đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất (13 đợt) với tổng giá trị là 17.124.443.000 đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành chi trả tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

 - Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật: Sở Công thương, Sở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của 03 đơn vị (Trung tâm Viễn thông Hương Trà, Công ty TNHH NNMTV XD&CN TT- Huế và  Công ty Điện lực TT Huế) với tổng giá trị hỗ trợ di dời khoảng 13 tỷ đồng.

 - Về bàn giao mặt bằng: Đến nay, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công khoảng 12,2 km (10,2 km đã nhận tiền + 02 km đang phê duyệt)

Trên cơ sở kết quả công khai phương án trực tiếp đến hộ dân, vận động bàn giao mặt bằng trong thời gian qua, UBND thị xã Hương Trà tiếp tục bàn giao mặt bằng sạch thêm khoảng 7,5 km trước ngày 15/4/2020.

- Về tiến độ thi công các khu tái định cư:

+ Khu tái định cư Hương Thọ: Đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ; đã hoàn thành san lấp mặt bằng, đơn vị thi công đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật.  Trung tâm Phát triển quỹ đất đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định, tiến hành công khai lấy ý về phương án, đã tổ chức bốc xăm cho 05 hộ tái định cư (đầu Cầu Tuần).

+ Khu tái định cư Hương Xuân: Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đã tổ chức thi công được 50% khối lượng. Dự kiến ngày 18/04/2020 họp bốc thăm, phân lô 14 hộ đủ điều kiện tái định cư.

+ Khu tái định cư Hương Văn: Đã xây dựng hoàn thành hệ thống thoát nước, đã cấp phối đá dăm mặt đường; đã tổ chức cho 05 hộ bốc xăm lô đất tái định cư.

+ Khu tái định cư Hương Vân: Đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã tổ chức cho 04 hộ tái định cư bốc xăm lô đất và bàn giao đất ngoài thực địa.

* Ngoài ra, phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Đang thẩm định điều kiện bồi thường các công trình, dự án sau: Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn (30 hộ bị ảnh hưởng); Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân (47 hộ ảnh hưởng), Đường Trung tâm xã Hương Toàn giai đoạn (13 hộ ảnh hưởng)

- Đang rà soát, tham mưu thị xã phê duyệt phương án bồi thường về đất và tài sản trên đất dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ (42 hộ ảnh hưởng).

  4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

 - Làm việc với các ngành liên quan và địa phương về rà soát nông thôn mới xã Bình Tiến.

 - Tổ chức cuộc họp các ngành, lãnh đạo các địa phương: Hương An, Hương Chữ, Hương Hồ, Hương Thọ và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – đơn vị thi công gói thầu số 8, cao tốc Cam lộ - La Sơn về công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc thi công đường công vụ phục vụ tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà.

 - Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp dân để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Hương Thọ, Hương Vân.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ và các điểm kinh doanh trên địa bàn thị xã chỉ đạo tạm thời đóng cửa theo chỉ đạo của tỉnh.

- Phối hợp với lãnh đạo tỉnh và các ngành cấp tỉnh đi thực địa kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và tiến độ thi công các dự án tái định cư phục vụ cho dự án.

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp dân để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Hương Thọ, Hương Vân.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ và các điểm kinh doanh trên địa bàn thị xã chỉ đạo tạm thời đóng cửa theo chỉ đạo của tỉnh.

- Phối hợp với lãnh đạo Sở Công thương đi thực địa kiểm tra các điểm chăn nuôi vịt trên địa bàn thị xã để giới thiệu, hỗ trợ người dân tiêu thụ.

 - Tổ chức họp triển khai thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế.

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp dân để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Hương Thọ, Hương Vân.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ và các điểm kinh doanh trên địa bàn thị xã chỉ đạo tạm thời đóng cửa theo chỉ đạo của tỉnh; kiểm tra tiến độ thi công các khu tái định cư phục vụ cao tốc và đôn đốc các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục tổ chức họp dân để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Hương Thọ, Hương Hồ.

- Làm việc Tổ công tác bảo tồn và phát huy đô thị cổ Bao Vinh (theo Quyết định số 167/QĐ-UBND), UBND xã Hương Vinh và các đơn vị tư vấn về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch số 1090/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng bảo tồn và phát huy đô thị cổ Bao Vinh.

- Làm việc các ngành liên quan và UBND xã Hương Thọ về tổ chức thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của xã Hương Thọ.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ và các điểm kinh doanh trên địa bàn thị xã; chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra công tác chống úng cho đồng ruộng do ảnh hưởng mưa lớn.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn kiểm tra thực địa và giải quyết các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng thi công các dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn.

5. Tình hình dịch bệnh trên người:

Tính đến ngày 19/4/2020 trên địa bàn thị xã có tổng số trường hợp đang theo dõi y tế là 73 trường hợp, trong đó: cánh ly tập trung tại Trung tâm Y tế thị xã 01 trường hợp; theo dõi sức khỏe tại nhà 72 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã tiếp tục chỉ đạo cho các cơ quan, ban, ngành và đơn vị thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu tối đa các tác hại do dịch bệnh gây ra; thực hiện việc cách ly y tế theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 839/BYT-DP ngày 23 tháng 02 năm 2020, Công văn số 868/BYT-DP ngày 24 tháng 02 năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 3123/UBND-YT ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh. Tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí không cần thiết, như dịch vụ karaoke, câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các điểm tập thể dục ngoài trời, điểm du lịch cộng đồng, quán cà phê, quán ăn, nhà hàng; khuyến khích việc bán hàng qua mạng, giao tận nhà. Giao UBND các xã, phường tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng.

6. Công tác nội chính:

- Tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật gắn với nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

- UBND thị xã tổ chức tiếp thường xuyên 01 lượt công dân, 01 người phản ánh kiến nghị; do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 việc tiếp công dân định kỳ tại cơ sở theo quy định tạm dừng, không có công dân đến kiến nghị, phản ánh.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức làm việc với các ngành liên quan để có cơ sở xử lý vụ việc đất đai liên quan đến bà Phạm Thị Lộc, trú tại tổ dân phố 11, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: không xảy ra.

+ Phạm pháp hình sự xử  lý bằng hình sự: xảy ra 02 vụ (xã Hương Phong, xã Hương Toàn). Hiện Công an thị xã đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ án theo quy định.

+ Tội phạm về môi trường: xảy ra 01 vụ khai thác khoáng sản trái phép trên sông Hương thuộc khu vực thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh.

+ Tội phạm ma túy: không xảy ra.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Không xảy ra

- Tai nạn giao thông: xảy 01 vụ tại Km 12+810 đường tránh Huế, thuộc phường Hương Hồ. Hậu quả: 02 phương tiện liên quan hư hỏng nặng, không có thương tích về người. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

- Trật tự xã hội:                    

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

+ Công an thị xã đã tổ chức 80 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 157 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 105 trường hợp; phạt tiền 41.510.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: Tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện 12 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2.500.000 đồng.

 - Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục 87 lượt, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 45 lượt, xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp, phạt tiền 2.400.000 đồng; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 34 lượt, qua tuần tra phát hiện 12 trường hợp khai thác cát trái phép.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid - 19 gây ra và chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020, tuyên truyền vận động người dân khẩn trương thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.532