Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, việc làm quý II năm 2020
Ngày cập nhật 25/06/2020

I.Về kết quả thực hiện

1. Lĩnh vực lao động, việc làm

Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2020.

 

Tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở có sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH để có cơ sở quản lý, hướng dẫn về an toàn lao động đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Rà soát, tổng hợp số lao động, học sinh, sinh viên của địa phương đang lao động, học tập tại các nước có dịch theo công văn số 1272/BC-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, thị xã Hương Trà có 67 lao động; 11 học sinh, sinh viên đang lao động, học tập tại các nước có dịch Covid-19.

Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 8/11/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW để tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Phòng đã tham mưu UBND thị xã công văn phổ biến khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nơi làm việc gửi các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại nơi làm việc.

Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động , đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã triển khai mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và giai đoạn 2021 -2025, phấn đấu đưa 100 - 120 lao động đi là việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp các đơn vị có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện công tác tuyên truyền, tuyển chọn đối tượng đủ điều kiện để tư vấn xuất khẩu lao động, kết quả 5 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thị xã đã có 27 người đi xuất khẩu lao động.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Phòng đã tham mưu UBND thị xã công văn phổ biến khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nơi làm việc gửi các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại nơi làm việc.

2. Công tác quản lý dạy nghề

Rà soát, tổng hợp Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc 02 xã Hương Phong và Hải Dương với 35 trường hợp, tổng số kinh phí hỗ trợ 118.674.000đồng (Trong đó: Cao đẳng nghề: 22 trường hợp, số tiền 105.264.000đồng; Sơ cấp nghề: 13 trường hợp, số tiền 13.410.000đồng)

II. Khó khăn, vướng mắc

 Do tình hình dịch Covid-19 nên các hoạt động tập huấn trẻ em, trao học bổng cho trẻ em nghèo do tổ chức Zhinshan Foundation tài trợ (C.I), tập huấn bình đẳng giới, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa triển khai được, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm.

Biên chế công chức cơ quan 07 người, trong đó 03 lãnh đạo, 01 kế toán, 03 chuyên viên, do vậy công chức kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến một số công việc chưa kịp thờ, hiệu quả chưa cao.

III. Phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020

1- Điều tra cập nhật thông tin cung lao động và điều tra thông tin cầu lao động năm 2020.

2- Chương trình Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động năm 2020.

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 204