Tìm kiếm thông tin
Chăn nuôi gà thả đồi và liên kết tiêu thụ sản phẩm là hướng đi bền vững cho bà con vùng gò đồi
Ngày cập nhật 04/07/2020

Thực hiện Quyết định số 600 ngày 14/5/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt các Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020. Trong đó có dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi của xã Hương Thọ, Hương Bình và Bình Tiến.

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã phối hợp với UBND xã Hương Thọ, Hương Bình và Bình Tiến, tiến hành cấp 10.800 gà con 01 ngày tuổi, thức ăn và thuốc thú y cho bà con thực hiện dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi.( Trong đó vốn đối ứng của bà con: 50% con giống; 57% thức ăn và 58% thuốc thú y). Dự kiến sau năm tháng nuôi sẻ có gà xuất chuồng với chất lượng cao để cung ứng cho bà con trong vùng và khu vực lân cận.

 

Ngọc Phương - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.728