Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020
Ngày cập nhật 20/08/2020

 I. TÌNH HÌNH:                 

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt: Vụ Hè Thu 2020, trên địa bàn thị xã tổ chức gieo, trồng được 3.000 ha lúa, 22,7 ha lạc (Hương Văn 6 ha, Hương Xuân 6,7 ha, Hương Chữ 10 ha) 38 ha ngô, đậu các loại 70 ha… Đến nay, cây lúa đã thu hoạch được 120 ha (Hương Vinh 10 ha, Hương Toàn 110 ha); cây lạc đã thu hoạch được 2 ha tại Hương Văn và Hương Xuân.

 

* Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây lúa: Rầy nâu tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 750 con/m2, nơi cao mật độ mật độ 2.000 - 3.000 con/m2 (Hương Văn, Hương Xuân), cục bộ nơi cao mật độ trên 5.000 con/m2 gây cháy chóm ở HTX Tây Toàn - Hương Toàn; bệnh lem lép hạt gây hại trên diện tích khoảng 1.100 ha (nhiễm nặng 150 ha, nhiễm trung bình 280 ha, nhiễm nhẹ 670 ha), tỷ lệ phổ biến 5- 10 %, nơi cao 20 - 30% (Hương Toàn, Hương An, Hương Hồ, Hương Phong), cục bộ một số ruộng tỷ lệ lem hạt cao trên 50% (HTX Hương Hồ 2); bệnh khô vằn gây hại gia tăng so với kỳ trước. Ngoài ra bệnh héo khô cây lúa gây hại cục bộ ở Hương An, Hương Hồ.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại rải rác, nơi cao 5 - 10% cây bị hại ở Hương Vân, Hương Văn; bọ phấn trắng gây hại rải rác, mật độ thấp 30 - 50 con/m2; rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại, tỷ lệ phổ biến 3 - 5%, nơi cao 7-10% cây bị hại; nhện đỏ tiếp tục gây hại, tỷ lệ cây hại 5- 10%, nơi cao 20- 30% cây bị hại.

- Cây rau: Trên hành lá có sâu xanh da láng tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 20 – 40 con/m2, nơi cao 50 - 70 con/m2, có giảm nhiều nhờ bắt, kết hợp phun thuốc và bẫy dính, giai đoạn sâu non đến trưởng thành; dòi đục cọng hành, mật độ 10- 20 con/m2, nơi cao 30- 50con/m2. Ngoài ra, trên rau cải, xà lách có bọ nhảy, sâu ăn lá gây hại rải rác.

- Cây sen: Bệnh thán thư tiếp tục gây hại, tỉ lệ bệnh 10- 20%, cục bộ nơi cao 30- 50%.

- Cây ăn quả có múi: Hiện tượng rám trái chưa rõ nguyên nhân gây hại trên bưởi, thanh trà đang thời kỳ thu hoạch ở Hương Vân, Hương Hồ, Hương Thọ, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 06 ha ở những vườn đất ẩm thấp, tỷ lệ trái rám 30 - 50%, tỷ lệ rụng trái rãi rác (đã lấy mẫu giám định nguyên nhân).

b) Chăn nuôi: Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn và địa phương triển khai các biện pháp để tổ chức tái đàn lợn sau dịch tả lợn Châu phi đảm bảo các yêu cầu về an toàn dịch bệnh trên động vật; khuyến khích các hộ dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Hiện, cơ quan tham mưu đang hoàn thiện dự thảo Đề án tái đàn lợn thị xã Hương Trà giai đoạn 2020-2025.

c) Thủy sản: Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ về việc sắp xếp lồng nuôi cá hợp lý, thường xuyên thu gom thức ăn dư thừa để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước trên sông Bồ. Hiện, các địa phương đang vận động các chủ lồng nuôi cá.

          2. Quản lý ngân sách:

Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 135,664 tỷ đồng, đạt 98,81 % dự toán tỉnh giao và 83,59 % chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 26,845 tỷ đồng, đạt 59,66 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 68,314 tỷ đồng, đạt 151,81% kế hoạch tỉnh giao, 97,59 % chỉ tiêu phấn đấu, còn lại là các khoản thu khác.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 426,988  tỷ đồng, thực hiện so với dự toán tỉnh giao 84,93%, thực hiện so với dự toán thị xã giao 80,91%.

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Đang lập các thủ tục để người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền vào ngân sách với số tiền khoảng 10,4 tỷ đồng đối với 08 lô tại khu quy hoạch TDP La Chữ Trung, phường Hương Chữ có diện tích 2.032,1 m2 (đã tổ chức đấu giá vào ngày 17/7/2020)

3. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

* Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Đã chi trả tiền cho 39/42 trường hợp, còn lại 03 trường hợp có đơn kiến nghị. Trung tâm PTQĐ phối hợp với các ngành tiếp tục mời giải quyết.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm (dưa hấu).

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên: Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất, tài sản của 06 hộ, trong đó (03 hộ đất ở và tài sản của Nhà thờ Họ) đợt 2.

* Khu dân cư Thanh Chữ, phường Hương An:

- Đợt 1: Phòng TNMT đang thẩm định trình phê duyệt bồi thường về đất và tài sản của 19 hộ.

- Đợt 2: Đã họp dân kết thúc công khai phương án bồi thường của 02 hộ vào ngày 14/8/2020. Trung tâm PTQĐ đang lập thủ tục để trình thẩm định, phê duyệt.

Về mồ mả: Đang tiến hành cắm thẻ để mời kiểm kê.

* Hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh: Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản của 13 trường hợp.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

Đã bàn giao mặt bằng:       19,0/20,2Km.

- Về thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

- Phường Hương Vân:

+ Đợt 2: Đã chi trả 32/35 hộ, còn 03 hộ chưa đồng ý nhận tiền (lý do: Đơn giá bồi thường về đất thấp, trong đó có 01 hộ có đơn kiến nghị). Hiện, UBND thị xã đã giao phòng TNMT tham mưu giải quyết đơn. 

Còn 11 thửa đất của 06 hộ, phòng TNMT chưa thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản. Lý do: UBND phường xác nhận nguồn gốc đất các hộ khai hoang, trong đó đối chiếu bản đồ địa chính năm 2010 thể hiện tên chủ sử dụng là UBND phường nên chưa có cơ sở thẩm định.

+ Đợt 3: Đã có kết quả thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho 09 hộ. Hiện, Trung tâm PTQĐ đang tiến hành công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản; còn 01 thửa đất, phòng TNMT đang soát xét hồ sơ để tiếp tục thẩm định.

+ Trường Đại học Nông Lâm Huế: Đã chuyển kinh phí theo Quyết định phê duyệt hạng mục dự toán tháp nước.   

- Phường Hương Văn: phòng TNMT đang thẩm định trình UBND thị xã phê duyệt của 06 hộ, trong đó (03 hộ Nhà ở; 03 hộ đất nông nghiệp).

- Phường Hương Xuân:

+ 13 hộ Nhà ở: Phòng TNMT đang tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định giao đất ở, cấp giấy CNQSD đất ở để hộ dân xây dựng nhà ở.

+ 02 hộ đất nông nghiệp cấp sổ đỏ sai: Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường.

          - Về phê duyệt giá trị: Đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất (28 đợt) với tổng giá trị là 51,99 tỷ đồng.

- Về bàn giao mặt bằng: Tiếp tục bàn giao mặt bằng đoạn tuyến qua phường Hương Vân, Hương Xuân, Hương Hồ và xã Hương Thọ.

            4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Tổ chức làm việc các ngành, UBND các xã, phường: Tứ Hạ, Hương Chữ, Hương Vinh, Bình Thành và Hiệu trưởng các trường THPT về việc rà soát chuẩn bị các phương án, điều kiện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các ngành liên quan đến di tích lăng mộ của các Chúa Nguyễn đóng trên địa bàn xã Hương Thọ.

- Làm việc với tổ công tác phố cổ Bao Vinh về tiến độ thực hiện xây dựng kế hoạch, phương án phục hồi và phát huy giá trị phố cổ Bao Vinh, xã Hương Vinh (theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 12/2/2020 của UBND thị xã).

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra, khảo sát các mỏ đất phục vụ san lấp các công trình, dự án và công tác phòng chống ứng phó ATNĐ kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển.

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc với UBND các xã, phường để đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ các đối tượng đợt 2, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chuẩn bị công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6) năm học 2020-2021 dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2020; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 (khi có yêu cầu).

- Tổ chức làm việc các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa - Thông tin và UBND phường Hương Vân về việc rà soát sử dụng đất của hộ ông Hồ Văn Viễn tại xứ đồng Vịnh, TDP Long Khê, phường Hương Vân.

- Tổ chức buổi làm việc với Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án Khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019.

- Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Tài nguyên - Môi trường, Ban quản lý dự án và Đầu tư xây dựng về công tác giải phòng mặt bằng trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo UBND thị xã đối với nhân sự chức danh Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thị xã (thực hiện quy trình bước 6).

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án, chuẩn bị điều kiện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc với UBND các xã, phường để đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ các đối tượng đợt 3, đối với Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6) năm học 2020-2021 dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2020; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 8 năm 2020.

- Làm việc với các ngành rà soát về công tác chuẩn bị đầu tư danh mục các công trình trường học trên địa bàn thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); làm việc các cơ quan, ban ngành thị xã và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục các công trình giao thông thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (chỉnh trang QL 1A đoạn qua trung tâm thị xã, đường ven sông Bồ, Đường Hà Công, đường nối QL 1A - Trại thực nghiệm Đại học Nông Lâm).

- Tổ chức buổi họp các ban, ngành về rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI.

- Tổ chức buổi làm việc với Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh, Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh và các đơn vị liên quan về việc rà soát hoàn chỉnh Đề án “Phát triển Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững, trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC giai đoạn 2020-2030” trên địa bàn thị xã.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất khu cách ly tập trung tại trường THPT Hương Trà và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, phường.

- Lãnh đạo thị xã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đi kiểm tra về việc sử dụng đất sét dôi dư tại hồ Bàu Cừa, phường Hương Vân.

- Chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã làm việc với UBND các xã, phường để đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ các đối tượng đợt 3, đối với Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6) năm học 2020-2021.

5. Tình hình dịch bệnh trên người: Tính đến ngày 18/8/2020 trên địa bàn thị xã có tổng số ca bệnh đang theo dõi y tế đối với các trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp (sốt, ho, khó thở, viêm phổi...) là 2 người cách ly bệnh viện Bình Điền; cách ly tại nhà: 21 người.

Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung tại:

Tiếp tục thực hiện công văn số 4089/UBND-CT ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các điều kiện triển khai giai đoạn 3 về khai báo y tế toàn dân; công văn số 751/UBND-CT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng BlueZone; công văn số 6752/UBND-CT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp khai báo y tế toàn dân.

- Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

- Công văn số 7017/UBND-VH ngày 6/8/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid19.

- Triển khai Kịch bản số 2493/KB-UBND ngày 03/8/2020 của UBND thị xã về việc xử lý dịch bệnh viêm phổi cấp do SARS-CoV-2 khi địa bàn thị xã Hương Trà có ca bệnh dương tính với Covid-19 (F0).

6. Công tác nội chính:

- Công an thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm của đất nước năm 2020.

- Chủ tịch UBND thị xã tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã, tại buổi tiếp công dân có 03 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh.

- Cháy, nổ: xảy ra 01 vụ cháy rừng tràm và dây cáp truyền dẫn của VNPT Thừa Thiên Huế tại khu vực Cồn Mồ thuộc thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ. Hậu quả: khoảng 350 cây tràm của  người dân trồng và khoảng 800 m dây cáp truyền dẫn của VNPT Thừa Thiên Huế đã bị cháy, thiệt hại khoảng 33.000.000 đồng. Xảy ra 01 vụ cháy rừng thông của Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 2, thuộc tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ; hậu quả: 5,18 ha rừng thông bị cháy.

- Trật tự xã hội: Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự xảy ra 01 vụ chứa mại dâm, 02 đối tượng tại tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ.

- Tai nạn xã hội: xảy ra 01 vụ đuối nước tại đoạn đường thuộc dốc Hạt Bắc dưới chân cầu An Lỗ.

- Tai nạn giao thông: xảy ra 01 vụ, 01 người bị thương tại Km 812+633 Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hương Văn.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 34 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 121 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 113 trường hợp vi phạm, phạt tiền 78.050.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: tiếp tục tổ chức 12 lượt tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện 23 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 16 trường hợp.

- Tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật gắn với nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Công an xã Hương Thọ đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp không chấp hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 01 đối tượng trú tại thôn Định Môn, xã Hương Thọ.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (ngân sách thị xã) dự kiến khởi công mới năm 2021.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục nâng cao tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo các địa phương về sản xuất vụ Hè Thu, công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT - TKCN, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã./.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 285