Tìm kiếm thông tin
Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của thị xã
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã có chức năng tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013 trên địa bàn thị xã đạt hiệu quả tốt; Xây dựng và phê duyệt kế hoach, phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn thị xã; chỉ huy, tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn thị xã; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Đến nay một số thành viên của Ban đã chuyển công tác, nghỉ hưu, thay đổi chức vụ. Để bảo đảm hoạt động của Ban theo quy định; UBND thị xã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của thị xã theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Phước - phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 187