Tìm kiếm thông tin
Chương trình làm việc tháng 9/2020 của UBND thị xã
Ngày cập nhật 24/09/2020

Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2020 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2020; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 9/2020 với các nội dung chính sau:

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

 

1

Tổng kết ngành giáo dục năm học 2019-2020, nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021

Phòng GD-ĐT

Đ/c Nguyễn Duy Hùng;

Đ/c Đỗ Ngọc An

Tuần 1

2

Họp các ngành liên quan, các xã phường về việc thực hiện các kết luận thanh tra

Thanh tra

Đ/c Hà Văn Tuấn

 

Tuần 1

3

Họp UBND thông qua chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng QLĐT;

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

 

Tuần 2

4

Họp UBND thông qua kế hoạch đầu tư công dự kiến khởi công năm 2021

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

5

Họp UBND thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

6

Họp thông qua phương án Quảng trường Trung tâm tại phường Hương Văn

Phòng QLĐT;

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

7

Họp thông qua phương án nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1A, đường tránh phía Tây

Phòng QLĐT;

 

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

8

Triển khai nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tại khu vực Cồn Lớn, xã Hương Vinh

Phòng QLĐT

 

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

9

Làm việc với các ngành tỉnh, địa phương về thành lập mới Cụm CN Bình Thành và mở rộng cụm CN Tứ Hạ

Phòng Kinh tế;

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

10

Hội nghị ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông

Văn phòng;

Công an

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

11

Họp các ngành để thực hiện dự án chỉnh trang Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã

Phòng QLĐT

Đ/c Hà Văn Tuấn

 

Tuần 3

12

Họp soát xét công tác GPMB

Phòng QLĐT,

Trung tâm PTQĐ,

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

13

Họp chuẩn bị phương án thu tiền sử dụng đất năm 2021

Phòng TNMT

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

14

Tổng kết công tác PCTT-CNCH năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021

Phòng Kinh tế

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

15

Họp rà soát các Quy hoạch trên địa bàn

Phòng QLĐT

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

16

Làm việc Phòng Kinh tế về triển khai nhiệm vụ 9 tháng, kế hoạch các tháng còn lại và Chương trình OCOP

Phòng Kinh tế

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 

            Yêu cầu các đ/c thành viên UBND thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Chương trình cụ thể hàng tuần để được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 185