Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất, đá thải tại bãi thải mỏ đá vôi Văn Xá, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà cho Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam)
Ngày cập nhật 04/10/2020

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Thiên Huế ban hành Quyết định số 2455 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất, đá thải tại bãi thải mỏ đá vôi Văn Xá, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà:

 

- Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam);

- Khối lượng đất làm vật liệu san lấp: 331.372 m3 (thể nguyên khai, đã có hệ số nở rời);

- Khối lượng đá thải (đá sau nổ mìn, đá xô bồ, đá kẹp) làm vật liệu xây dựng thông thường: 28.815 m3 (thể nguyên khai, đã có hệ số nở rời).

- Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu (G):

+ Đối với đất làm vật liệu san lấp: 27.000 đ/m3;

+ Đối với đá sau nổ mìn, đá xô bồ, đá kẹp: 90.000 đ/m3;

- Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 296.011.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu không trăm mười một ngàn đồng); trong đó:

+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật liệu san lấp: 229.492.000 đồng;

+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá thải (đá sau nổ mìn, đá xô bồ, đá kẹp) làm vật liệu xây dựng thông thường: 66.519.000 đồng;

- Tổng số lần nộp: 01 (một) lần;

- Số tiền nộp năm 2020: 296.011.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu không trăm mười một ngàn đồng).

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 209