Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
Ngày cập nhật 04/10/2020

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1287 /QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, năm học 2019-2020 đối với 17 cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thị xã Hương Trà (có danh sách các đơn vị như sau)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Trường mầm non Sơn Ca

 

 

2

Trường mầm non Tứ Hạ

 

 

3

Trường mầm non Hương Vân

 

 

4

Trường mầm non Hương Văn

 

 

5

Trường mầm non Hương Xuân

 

 

6

Trường mầm non Hương Toàn

 

 

7

Trường mầm non Hương Chữ

 

 

8

Trường mầm non Hương An

 

 

9

Trường mầm non Hương Hồ

 

 

10

Trường mầm non Hương Vinh

 

 

11

Trường mầm non Hương Phong

 

 

12

Trường mầm non Hải Dương

 

 

13

Trường mầm non Hương Thọ

 

 

14

Trường mầm non Bình Thành

 

 

15

Trường mầm non Bình Điền

 

 

16

Trường mầm non Hương Bình

 

 

17

Trường mầm non Hồng Tiến

 

 

 

 

Tổng cộng danh sách gồm có 17 đơn vị./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 288