Tìm kiếm thông tin
Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất bún làng nghề
Ngày cập nhật 26/11/2020

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp Sở Công Thương tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất bún tươi làng nghề Vân Cù, xã Hương Toàn.

 

Đây là lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ của dự án phát triển nghề sản xuất bún tươi Vân Cù, xã Hương Toàn đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án phát triển nghề sản xuất bún tươi Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà. Thành phần tham dự tập huấn gồm: đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, đại diện lãnh đạo UBND xã Hương Toàn, đại diện Hội nghề bún Vân Cù, Tổ hợp tác sản xuất bún Vân Cù và 50 hộ sản xuất bún tươi làng nghề Vân Cù.

Phòng Kinh tế đã mời đại diện lãnh đạo Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường - Sở Công Thương để triển khai văn bản mới về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất bún tươi làng nghề Vân Cù kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.636